tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - Nguyễn Hoài Bảo

Mục tiêu của chương 5 Thị trường hàng hóa và tài chính: mô hình IS - LM thuộc bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về xây dựng mô hình IS - LM, dùng mô hình IS - LM để phân tích các chính sách tài khóa và tiền tệ trong mối quan hệ qua lại giữa thị trường hàng hóa và dịch vụ thị trường tài chính. | Thị trường hàng hóa và tài chính Mô hình IS - LM Goods and Financial Markets the IS - LM Model Nguyễn Hoài Bảo Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển - Đại học Kinh tế August 5 2010 Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo 1 Nội dung bài giảng này Xây dựng mô hình IS - LM Dùng mô hình IS - LM để phân tích các chính sách tài khóa ngân sách và tiền tệ trong mối liên hệ qua lại giữa thị trường hàng hóa - dịch vụ và thị trường tài chính. Quan điểm khác nhau giữa Keynesian và Monetarist trong chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Ngân hàng trung ương nên sử dụng lãi suất mục tiêu hay cung tiền mục tiêu Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo 2 Lịch sử của mô hình IS - LM John M. Keynes công bố quyển General Theory of Employment interest and Money vào năm 1936. John Hick năm 1937 tóm lượt những điểm chính về liên hệ giữa thị trường hàng hóa và thị trường tài chính trong Keynes 1936 Alvin Hansen 1949 1953 sau đó phát triển những ý tưởng của Hick và họ gọi là mô hình IS - LM với IS là quan hệ giữa đầu tư Investment và tiết kiệm Saving trong thị trường hàng hóa và LM là sự tương đồng giữa thanh khoản Liquidity và tiền Money ở thị trường tiền tệ. Kể từ đó đến nay mô hình IS-LM được giảng dạy rất phổ biến và là mô hình rất hữu ích cho phân tích các vấn đề về chính sách tài khóa và tiền tệ ở trong ngắn hạn. Những bằng chứng thực nghiệm kinh điển Jordi Galí 1992 Mankiw 1993 Christiano et al 1996. Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.