tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - Nguyễn Hoài Bảo

Nội dung của chương 4 Thị trường tài chính thuộc bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về về hàm cầu tiến trong ngắn hạn, cung tiền của ngân hàng trung ương và vai trò của trung gian tài chính trong cung ứng tiền tệ, xác định lãi suất trong ngắn hạn: cân bằng thị trường tiền tệ. | Thị trường tài chính Financial Markets Nguyễn Hoài Bảo Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển - Đại học Kinh tế August 5 2010 Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo 1 Nội dung bài giảng này Phân tích về hàm cầu tiền trong ngắn hạn Cung tiền của ngân hàng trung ương và vai trò của trung gian tài chính trong cung ứng tiền tệ. Xác định lãi suất trong ngắn hạn cân bằng thị trường tiền tệ. Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo 2 Hãy hình dung Hiện nay trong tài khoản của bạn ở ngân hàng có 50 triệu bạn sẽ làm gì với nó cho hợp lý Cứ để yên đó khi nào cần mua gì đó thì dùng bạn sẽ nhận được 1 ít lãi suất và ở nhiều nước họ không trả lãi trên tiền gửi này . Chuyển nó sang một dạng tài sản tài chính khác có thể sinh lợi cao hơn trái phiếu cổ phiếu vàng đô la . Vấn đề ở đây tài sản tài chính khác mặc dù có lợi suất cao hơn nhưng cũng có có rủi ro và khả năng thanh khoản của nó như thế nào Trên thực tế các cá nhân sẽ phân bổ thành hai phần tiền và tài sản tài chính khác. Của cải tài chính Financial Wealth Tiền Money Tài sản tài chính Financial assets Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.