tailieunhanh - Trường THPT Hàm Rồng đề thi và đáp án thi thử đại học 2013 môn Toán khối D

Đây là tài liệu quan trọng giúp cho các bạn học sinh củng cố lại kiến thức củng như phương pháp thi thử đại học môn toán khối D. | Trường THPT Hàm Rồng Đề thi gồm 02 trang ĐỀ KTCL THEO KHỐI THI ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn TOÁN Khối D Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề Phần chung cho tất cả các thí sinh 7 0 điểm Câu I 2 điểm Cho hàm số y X3 -3x 2. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số trên. 2. Tìm hai điểm A B thuộc đồ thị C sao cho tiếp tuyến tại A và B có cùng hệ số góc và đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng x y 2012 0. Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình 43cos2X - 2sin7X 2sinxcosx . . f3x 6x2 18-y x2 2x 2. Giải hệ phương trình Ị x2 5x y - 9 0 Câu III 1 điểm Tính tích phân e 1 J 1 í 1 xTĩ ĩnx 2 ĩn Câu IV 1 điểm Cho ĩăng trụ đứng B C có đáy ABC ĩà tam giác vuông tại B AB a AA 2a AC 3a. Gọi M ĩà trung điểm của đoạn AC I ĩà giao điểm của AM và A C. Tính theo a thể tích tứ diện IABC và khoảng cách từ A đến mặt phẳng IBC . Câu V 1 điểm Cho ba số thực dương x y z thoả mãn xy yz zx 1. Chứng minh rằng x y z 3 ì ------I ----I a 1 x2 yJ1 y2 71 z2 2 Phần riêng 3 0 điểm . Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B A. Theo chương trình chuẩn Câu VIa 2 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy tìm tọa độ các đỉnh B C của tam giác ABC biết A 1 -3 trọng tâm G 4 -2 đường thẳng trung trực của AB có phương trình ĩà 3x 2y - 4 0. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC với A 1 1 0 B 0 2 1 C 1 0 2 . Xác định tọa độ điểm D để B ĩà trực tâm tam giác ADC. Câu VIIa 1 điểm Có 4 em bé ĩên một đoàn tàu ĩượn gồm 4 toa khác nhau. Mỗi em bé độc ĩập với nhau và chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để một toa có 3 em một toa có 1 em và hai toa còn ĩại không có ai. B. Theo chương trình nâng cao Câu VIb 2 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm I 1 2 và hai đường thẳng d1 x - y 0 d2 x y 0 Tìm các điểm A nằm trên Ox B trên d1 C trên d2 sao cho tam giác ABC vuông cân tại A đồng thời B C đối xứng nhau qua điểm I. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A 2 -1 6 B -3 -1 -4 C 5 -1 0 . Tính độ dài đường phân giác trong của tam giác ABC kẻ từ C. Câu VIIb 1 điếm I Y n í

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.