tailieunhanh - Giáo trình Bản đồ địa chính: Phần 2 - Nguyễn Thị Kim Hiệp (chủ biên)

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Bản đồ địa chính giới thiệu tới các bạn những kiến thức về khái niệm cơ bản về bản đồ địa chính; cách thành lập bản đồ địa chính; quản lý và khai thác bản đồ địa chính; sử dụng bản đồ địa chính trong công tác thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Với các cán bộ địa chính và các bạn chuyên ngành Địa lý thì đây là tài liệu hữu ích. | Phần II BẢN ĐÔ ĐỊA CHÍNH Chương 5 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BẢN ĐỒ Đ A CHÍNH . KHÁI NIỆM TÍNH CHẤT VÀ PHÂN LOẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH . Khái niệm Theo mục 13 điều 4 Luật Đất đai 2003 Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yêu tôi liên quan lập theo đơn vị mình chính ra phường thị trấn được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt . Bản đồ địa chính là tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính vì vậy bản đồ địa chính thể hiện tính chất chung của bản đồ là tính địa lý xác định vị trí địa vật địa hình khu vực tính kinh tế ở vị trí và mục đích sử dụng của thửa đất. Đặc biệt bản đồ địa chính còn mang tính pháp lý cao phục vụ quản lý chặt chẽ đất đai đến từng thửa từng chủ sử dụng đất. Tính pháp lý của bản đồ địa chính còn được thể hiện trong hồ sơ địa chính. Công tác địa chính bao gồm cả 3 mặt tự nhiên kinh tế pháp lý. Ba mặt này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nếu thiếu một trong ba yếu tố thì chưa đủ điều kiện để gọi là Địa chính . . Các loại bản đồ địa chính - Bản đồ giấy địa chính Bản đồ giấy địa chính là loại bản đồ truyền thống các thông tin được thể hiện toàn bộ trên giấy nhờ hệ thống ký hiệu và ghi chú. Bản đồ giấy cho ta thông tin rõ ràng trực quan dễ sử dụng. - Bản đồ số địa chính Bản đồ số địa chính có nội dung thông tin tương tự như bản đồ giấy song các thông tin này được lưu trữ dưới dạng số trong máy tính sử dụng một hệ thống ký hiệu đã số hoá. Các thông tin không gian lưu trữ dưới dạng tọa độ còn thông tin thuộc tính sẽ được mã hoá. Bản đồ số địa chính được hình thành dựa trên hai yếu tố kỹ thuật là phần cứng máy tính và phần mềm điều hành. Các số liệu đo đạc hoặc bản đồ cũ được đưa vào máy tính để xử lý biên tập lưu trữ và có thể in ra thành bản đồ giấy. Hai loại bản đồ trên thường có cùng cơ sở toán học cùng nội dung. Tuy nhiên bản đồ số đã sử dụng thành quả của công nghệ thông tin hiện đại nên có được nhiều ưu điểm hơn hẳn so với bản đồ giấy thông thường. Về độ chính xác bản đồ số lưu trữ trực tiếp các số đo nên các thông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    152    0    02-04-2023
9    150    1    02-04-2023
3    156    3    02-04-2023
56    125    0    02-04-2023
23    133    1    02-04-2023
17    147    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.