tailieunhanh - Complete Cold call script

Cold calling là thuật ngữ chỉ việc tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng điện thoại, tuy nhiên khách hàng thường không thích thú với việc này. Tài liệu Complete Cold call script sau đây đưa ra bài tập về điền từ còn thiếu vào chỗ trống về một đoạn "cold calling". Mời các bạn tham khảo. | .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.