tailieunhanh - Tiểu luận: Tìm hiểu di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh

Quan họ một loại hình dân ca đặc sắc, một lối hát giao duyên nổi tiếng do cộng đồng người Việt (Kinh) ở 49 làng quan họ và một số làng lân cận thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hiện nay sáng tạo ra. Về mặt sáng tạo nghệ thuật, dân ca quan họ được coi là đỉnh cao của nghệ thuật thi ca. | Tìm hiểu di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh GIỚI THIỆU CHUNG Khái niêm Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Quan họ một loại hình dân ca đặc sắc một lối hát giao duyên nổi tiếng do cộng đồng người Việt Kinh ở 49 làng quan họ và một số làng lân cận thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hiện nay sáng tạo ra. Về mặt sáng tạo nghệ thuật dân ca Quan họ được coi là đỉnh cao của nghệ thuật thi ca. Nguồn gốc Tuy có nhiều công trình nghiên cứu nhưng vẫn chưa xác định rõ nguồn gốc về Quan họ. Có rất nhiều truyền thuyết nói về nó như Theo Lê Văn Hảo trong Bắc Ninh tỉnh khảo thí cho rằng nguồn gốc của quan họ là do sự kết nghĩa lâu năm giữa hai làng Viêm Xá và làng Hòai Bão. mỗi khi có dịp lễ hội thì trai làng Hòai Bão và nữ Viêm Xá hát đối đáp với nhau để tránh những chuyện bất an cãi cọ. Theo Nguyễn Duy Kiện trên Việt Báo thì viết thời thượng cổ nhân dân 2 làng Lũng Nhai và Tam Sơn giao hảo rất thân mật khi làng nào có chuyện như lên lão quan hôn tang lễ . đều có lời mời lẫn nhau. 2 làng thường họp từ 5-7 cụ ông và 5-7 cụ bà cùng một số thanh niên nam nữ. trai bên này hát thì gái bên kia đáp còn các cụ thì ngồi nghe. Hai làng cứ tiếp tục từ đời này sang đời có một số người cho rằng quan họ bắt nguồn từ sự tích ông quan đi qua vùng Kinh Bắc đã rất thích thú bởi tiếng hát của các liền anh liền chị mà dừng lại thưởng thức tuy nhiên cách lý giải này có phần mơ hồ. Một số quan điểm khác cho rằng quan họ xuất phát do những nghi thức tôn giáo mang tính phồn thực họ cũng cho rằng quan họ xuất phát từ âm nhac cung đình . Qúa trình hình thành và phát triển Quan họ là những sản phẩm sáng tạo nhất là những thế kỉ của thời kì phong kiến độc lập. vào thời Lý Trần thế kỉ XI - XIV khi các thành tựu văn hóa nghệ thuật dân gian nở rộ cùng với sự am Văn hóa du l eh - GVHD Ph m Th Thúy Nguy t Page 2 Tìm hiểu di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh hiểu quý trọng của các triều vua đã ảnh hưởng đến quan họ từ giao duyên cổ sơ sang lối ca hát có lề lối quy củ rõ ràng. Tiếp đến thời Lê .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.