tailieunhanh - Ebook Giáo dục bản sắc dân tộc cho sinh viên sư phạm: Phần 2 - TS. Phạm Hồng Quang

Cùng với nhịp sống hiện đại, con người cũng thay đổi nhiều để thích nghi với cuộc sống đó, tuy nhiên việc thay đổi quá mức dẫn đến việc đánh mất đi bản sắc của dân tộc là điều mà không nhà lãnh đạo nào mong muốn. Và để thay đổi được điều này thì công tác giáo dục đóng vai trò rất quan trong. Ebook Giáo dục bản sắc dân tộc cho sinh viên sư phạm: Phần 2 sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này. | Chương 2 NHIỆM VỤ GIÁO DỤC BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM Với chức năng là các nhà giáo dục trong tương lai những giáo sinh sư phạm có một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ - con em các dân tộc ở miền núi. Họ được Đảng và nhân dân tin tưởng giao cho trách nhiệm là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá. Do vậy việc nghiên cứu khảo sát các hoạt động giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên các trường sư phạm là một nhiệm vụ quan trọng. Mục tiêu khảo sát về vấn đề trên tại các trường sư phạm nhằm Đánh giá nhận thức toàn diện của sinh viên về vấn đề bản sắc văn hoá dân tộc giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc đánh giá các mức độ thông hiểu và hành vi của sinh viên về vấn đề giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc mình đánh giá kỹ năng ứng xử trước một số tình huống văn hoá cụ thể của sinh viên lối sống văn hoá của sinh viên sư phạm. Đối tượng khảo sát gồm sinh viên cán bộ quản lý văn hoá giáo dục tại các trường sư phạm. Ngoài ra chúng tôi còn tham khảo các số liệu từ các công trình khác đã công bố để phân tích. 1. Tầm quan trọng của vấn đề giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên Trong tổng số sinh viên của các trường được điều tra phần lớn sinh viên cho rằng Việc khôi phục giữ gìn phát triển bản sắc văn hoá dân tộc hiện nay có ý nghĩa vai trò rất quan trọng đôi với nước ta hiện nay . Chỉ có tỷ lệ không đáng kể sinh viên không trả lời. Kết quả này cho thấy nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của vấn đề trên là rất cao thể hiện đặc trưng nhận thức của giới trí thức tương lai trước những vấn đề trọng đại của đất nước một vấn đề quan trọng đang được Đảng Nhà nước quan tâm. Về vấn đề Con đường cơ bản quyết định đến việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc là thông qua giáo dục các ý kiến tập trung vào những giải pháp sau thông qua giáo dục nhà trường phát triển các loại hình văn hoá hiện có đầu tư khôi phục các giá trị văn hoá vật chất chọn lọc các giá trị văn hoá nước ngoài Trên thực tế nhận thức về .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.