tailieunhanh - Chương IV: Các phương thức thanh toán quốc tế

Hiện nay trên thế giới không còn một chế độ tiền tệ thống nhất bao trùm toàn bộ hành tinh. Thay cho một đồng tiền chuẩn quốc tế đã ra đời các đồng tiền khu vực | CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 1 I. Điêu kiện vê tiên tệ. 1. ặc điêm vê tình hình tiên tệ trong thanh toán và tín dụng quốc tế. Đặc điểm 1 - Hiện nay trên thế giới không còn một chế độ tiền tệ thống nhất bao trùm toàn bộ hành tinh. - Thay cho một đồng tiền chuẩn quốc tế đã ra đời các đồng tiền khu vực như sau Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho ra đời đồng SDR Quyền rút vốn đặc biệt - Special Drawing Right . 2 . Khu vực tiên tệ EEC nay là EMU Liên minh tiên tệ Châu Âu cho ra đời đồng tiên ECU European Currency Unit - đơn vị tiên tệ Châu Âu nay là EURO . Tiến trình nhất thể hoá tiên tệ của Châu Âu - Từ 1 7 90 đến 31 12 1993 - Từ 1 1 1994 đến 1 1 1997 - Từ 1 1 1997 đến 1 1 1999 - Giá trị ECU không thay đổi 1ECU 1 Euro - Đổi tên ECU - Euro

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    122    2    29-03-2023
24    127    0    29-03-2023
9    120    0    29-03-2023
4    137    0    29-03-2023
9    110    0    29-03-2023
34    91    0    29-03-2023
44    93    0    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.