tailieunhanh - Lecture Companion site to accompany thermodynamics: An engineering approach (7/e): Chapter 1 - Yunus Çengel, Michael A. Boles

Chapter 1 - Introduction and basic concepts. This chapter identify the unique vocabulary associated with thermodynamics through the precise definition of basic concepts to form a sound foundation for the development of the scientific principles to follow and to prevent possible misunderstandings.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.