tailieunhanh - Tiểu luận: Xung đột văn hóa giữa công nghiêp và nông nghiễp

Trong cách ứng xử với tự nhiên, do nghề trồng trọt buộc người dân phải sống định cư để chờ cây cối lớn lên, đơm hoa, kết trái và thu hoạch, từ đó ưa thích lối sống ổn định, cho rằng” An cư lạc nghiệp” . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA ĐỊA LÝ_DU LICH ffl BÀI TẬP NHÓM Xung đột văn hóa giữa công nghiêp và nông nghiễp GVHD Phạm Thị Thúy Nguyệt Nhóm Góc nhỏ Lớp Địa lý_du lịch k30 niệm 1. Công nghiệp là gì Công nghiệp là một bộ phận của nền kinh tế là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được chế tạo chế biến cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo. Đây là hoạt động kinh tế sản xuất quy mô lớn được sự hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ của các tiến bộ công nghệ khoa học và kỹ thuật. 2. Nông nghiệp là gì Nông nghiệp là quá trình sản xuất lương thực thực phẩm thức ăn gia súc tơ sợi và sản phẩm mong muốn khác bởi trồng trọt những cây trồng chính và chăn nuôi đàn gia súc nuôi trong nhà . Công việc nông nghiệp cũng được biết đến bởi những người nông dân. II. Đặc điểm 1. Văn hoá nông nghiệp Các quốc gia gốc nông nghiệp chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính. Việt Nam có vị trí địa lý nằm ở góc tận cùng phía Đông-Nam Châu Á nên Việt Nam thuộc loại hình văn hóa gốc nông nghiệp trồng trọt điển hình. Tất cả những đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp trồng trọt đều được thể hiện rất rõ nét trong đặc trưng văn hóa. Mà Việt Nam cũng có những đặc trưng đó. a. về cư dân Chủ yếu sinh sống bằng nghề nông là chủ yếu Trong cách ứng xử với tự nhiên do nghề trồng trọt buộc người dân phải sống định cư để chờ cây cối lớn lên đơm hoa kết trái và thu hoạch từ đó ưa thích lối sống ổn định cho rằng An cư lạc nghiệp . Do sống phụ thuộc vào thiên nhiên nên cư dân nông nghiệp có ý thức tôn trọng và ước vọng sống hòa hợp với thiên nhiên. Người Việt Nam mở miệng ra là nói nhờ trời lạy trời . Các tín ngưỡng và lễ hội sung bái tự nhiên rất phổ biến ở các tộc người trên khắp mọi vùng đât nước. Vì nghề nông nhất là nghề nông nghiệp lúa nước cùng một lúc phụ thuộc vào nhiều yếu tố thiên nhiên như thời tiết nước khí hậu . trông trời trông đất trông mây trông mưa trông gió trông ngày trông đêm. nên về mặt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.