tailieunhanh - Liêu trai - tập 2

Tham khảo sách 'liêu trai - tập 2', giải trí - thư giãn, truyện ma - kinh dị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | XZt-11 l_ e tM - cz rszi VuiLCN com LỜI GIỚI THIỆU Liêu trai chi dị là tãc phẩm kết tinh một đời viết sách cùa Sổ Tùng Linh tửng dưoc đánh giá là kiệt lác cùa nén văn học Trung Hoa thời Minh - Thanh. Bộ tranh truyện Liêu trai được xảy dựng dựa trên nguyên tác Liêu trai chí di chác chắn sẽ mang dến cho bạn đọc những phong v mdi mỂ so VÓI tác phẩm văn học cốt truyện Liêu trai luôn nhuốm mãu kỹ bi hoang đường. Các nhân vặt của truyện thường dl dứng nói cười trong thế giời mông mị nừa thuc nửa hư. khi là người khi là hí ly ma quỹ. thán liên. nhưng hít thày những cáu chuyên LIỄU trai déu thím dto nhmhjnRan. KllOffij tódEũỉt ãZ tíMJI uất ửc cùa một người cô tải nhưng tân đận một dời vl nạn mua quan bán tube tác già còn gián tiếp IỄn án những hành VI xíu xa của nguôi đài. răn dạy người ta sing từ tế mới tránh được họa_ Với bút pháp phóng túng vá linh diệu Liêu trai chl dị cùa Bó Tùng Linh luôn mang vè đẹp mdi mồi lán đgc lại. GIỚI thiệu Lliu trai cùa NXB Mỹ Thuật Hà Bác Trung Quíc vói bạn đợc tuồi mối lớn ở Việt Nam NXB Kim Bỗng hy vong mang đến mót phương thức tiếp cận mớl sính động hdn híp dãn hơn dối với tác phẩm văn hoe kinh điển này. NXB KIM BỔNG

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.