tailieunhanh - Chương 5: Học thuyết ngang giá sức mua

Định nghĩa: Khi thị trường là cạnh tranh hoàn hảo và bỏ qua các rào cản thương mại, chi phí vận chuyển, bảo hiểm , thì các hàng hoá giống hệt nhau trên các thị trường khác nhau sẽ có giá như nhau khi quy về cùng một đồng tiền | ơng 5 Học thuyêt ngang giá sức mua The Purchasing Power Parity Theory Luật một giá The law of one price Điều kiện mẫu PPP tuyệt đối the absolute PPP Điều kiện mẫu PPP tương đối The Relative PPP Các hành vi đầu cơ và việc hình thành PPP Công thức tổng quát của PPP Những nhân tố làm cho tỉ giá chệch khỏi PPP Tỉ giá và sức cạnh tranh của thương mại quốc tê 1 Định nghĩa Khi thị trường là cạnh tranh hoàn hảo và bỏ qua các rào cản thương mại chi phí vận chuyển bảo hiểm. thì các hàng hoá giống hệt nhau trên các thị trường khác nhau sẽ có giá như nhau khi quy về cùng một đồng tiền Ví dụ -1 lít dầu bán ở Mỹ sẽ có giá bằng với giá bán ở Việt Nam -1 lượng vàng ở Mỹ bằng giá một lượng vàng ở Việt Nam 2 Công thức luật một giá p 5xp 1 5 - là tỉ giá giao ngay Pi - là giá hàng hoá i ở trong nước P - là giá hàng hoá i ở nước ngoài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.