tailieunhanh - Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại tổng công ty cổ phần may Việt Tiến

Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến trình bày về kiến thức tổng quan về tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu, tình hình kế toán nguyên phụ liệu thực tế tại tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến. | PGS. TS Hà Xuân Thạch - svHUỲNH YSA KẾ TOÁN NGUYÊN VẶT LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY Cố PHẨN MAY VIỆT TIÉN GVHD PGS. TS HÀ XUÂN THẠCH SVTH HUỲNH Y SA LỚP KÉ TOÁN KHOÁ 33 - CQ NĂM 2011 Page 1 PGS. TS Hà Xuân Thạch - svHUỲNH YSA LỜI MỞ ĐÀU Đất nước Việt Nam đang trên đà đôi mới. Nen kinh tế có nhiều thay đôi đáng kê. Cùng với nhiều chuyến biến đó hoạt động sản xuất ra của cải vật chất diễn ra trên quy mô lớn với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Nhưng trong nền kinh tế thị trường đầy cơ hội và thách thức như hiện nay mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triên phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Đe làm được những điều đó các doanh nghiệp luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Do đó công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ được coi là nhiệm vụ quan trọng của mồi doanh nghiệp. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho các nhà quản lý và các phần hành kế toán khác trong doanh nghiệp ke từ đó có thể đưa ra những phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nội dung thực hiện công tác kế toán nguyên vật liệu là vấn đề có tính chất chiến lược đòi hỏi mồi doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến là một công ty lớn mặt hàng sản xuất chủ yếu là quần áo các loại nên sổ lượng nguyên phụ liệu hàng năm của công ty nhập về vừa lớn vừa phong phú và đa dạng về chủng loại. Chính vì thế công tác kế toán nguyên phụ liệu ở công ty rất được chú trọng và được xem là một bộ phận quản lý không thế thiếu trong toàn bộ công tác quản lý của công ty. Sau thời gian thực tập tại Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến em đã tìm hiểu thực tế kết hợp với lý thuyết đã được học để viết chuyên đề KÉ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TÔNG CÔNG TY CÓ PHẦN MAY VIỆT TIẾN Chuyên đề được chia làm 4 chương Chương 1 Lịch sử hình thành và phát triển Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến Chương 2 Co sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu Chương 3

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.