tailieunhanh - Thuyết minh: Xung đột văn hóa Đông Tây

Vấn đề xung đột đã được nghiên cứu trong quan hệ quốc tế, trong xã hội học, chính trị học và gần đây nhất là trong các nghiên cứu về văn hóa. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Khoa Địa Lí - Địa Lí Du Lịch K30 Bài tiểu luận môn Văn Hoá Du Lịch XUNG ĐỘT VĂN HOÁ ĐÔNG - TÂY GVHD ThS. Phạm Thị Thuý Nguyệt SVTH NHÓM GLOBAL Phạm Thị Sương Châu 0956080012 Đỗ Văn Hào 0956080039 Trần Thị Hiền 0956080047 Nguyễn Thị Minh Tâm 0956080142 Trần Thị Thu Thảo 0956080159 Nguyễn Thị Việt Trinh 0956080197 Thành phố HCM ngày 03 tháng 11 năm 2011. I. KHÁI NIỆM XUNG ĐỘT VĂN HÓA 1. Khái niệm xung đột văn hóa Khái niệm văn hóa Theo cuốn sách Cơ Sở Văn Vóa Việt Nam của giáo sư Trần Ngọc Thêm thì văn hóa được đĩnh nghĩa như sau Văn hóa là một hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội Khái niệm xung đột Cho tới ngày nay khái niệm xung đột vẫn chưa được các nhà ngành khoa học xã hội khảo cứu sâu để làm rõ. Xung đột conflicts theo nghĩa chung nhất được hiểu là quan hệ không tương thích của các yếu tố trong một hệ thống dẫn đến hệ quả là sự vận hành trục trặc hoặc sụp đổ của một hệ thống. Vấn đề xung đột đã được nghiên cứu trong quan hệ quốc tế trong xã hội học chính trị học và gần đây nhất là trong các nghiên cứu về văn hóa. Mâu thuẫn trong triết học Macxit được dùng để chỉ những mối liên hệ thống nhất đấu tranh chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật hiện tượng hoặc giữa các sự vật hiện tượng với nhau nghĩa là coi mâu thuẫn là mối quan hệ giữa các yếu tố khuynh hướng trái ngược nhau trong một đối tượng hoặc giữa các đối tượng trong cùng một hệ thống. Và khi quá trình mâu thuẫn thống nhất đấu tranh xảy ra sẽ dẫn tới phủ định lẫn nhau điều đó được đẩy tới mức cao nhất thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài hình thức biểu hiện đó chính là xung đột. Như vậy xung đột là biểu hiện bề ngoài là hiện tượng hay tồn tại khác của mâu thuẫn còn mâu thuẫn chính là bản chất bên trong. Xung đột được biểu thị qua ba mức độ khác nhau của phản ứng đó là Thứ nhất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.