tailieunhanh - Liêu trai - tập 1

Đề tài chủ yếu của Liêu trai chí dị do tác giả sưu tầm trong dân gian, hoặc rút từ truyện chí quái đời Lục triều, các truyện truyền kỳ đời nhà Đường rồi gia công sáng tạo thêm. Hầu hết các truyện nói về thần tiên ma quái, hồ li lang sói, hổ báo khỉ vượn, voi rắn độc trùng cho tới cây cỏ hoa lá, khói mây gạch đá . nhưng không chỉ vậy, xuyên suốt các tác phẩm là những câu chuyện về người và việc trong cuộc sống hiện thực. Tất cả những đề tài trên. | XZi 11 l_ e rxi _ cz rszi ẬVuiLíN com X-Boy @ V XBX LIÊU TRAI NHẢ XUẤT BẢN KIM ĐÓNG ÍÍQuansTnmg-HÍNỘr ƠT 04 9434 730 - M BS 831- Pu Ol lữs 083 TRUNG TẲM SÁCH KIM ĐỐNG MIẾN TRUNG IO2ÔajldiniainTO . CHI NHÁNH NXB KIM ĐồNG X8Np tnBli a íu-irmaíMidiơroS 9XB 832- taCB 9305 861 In 10WX b4n-Khổ I Ux 17 6cm-TfliXlnghiệpintl- Công ly In Ba Blnb Bí Công an SÍXB 169 KĐB-38MiH-l2 CXBcípng y 1 901 2005 MI lổ ĐV18 InxongvXnộplưuchiíuquý2 2005 _BAN BIỀN TẶP TRANH TRUYỆN NXB KIM BÚNG Biên soạn theo bản tiếng Hoa cùa VƯƠNG DUNG THANH do NXB Mỹ Thuât Hà Bác ín hành vđi su cộng tâc cùa dlch gìả PHÓ THIỀ N TUNG vá NGUYỄ N GIANG LINH. ịVuiLCN .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.