tailieunhanh - Bài thuyết trình Kỹ thuật Audio - Video: Xử lý tín hiệu trong VCR

Bài thuyết trình Kỹ thuật Audio - Video: Xử lý tín hiệu trong VCR trình bày về tổng quan về ghi và phát tín hiệu, ghi và phát tín hiệu chói, ghi và phát tín hiệu màu, xử lý tín hiệu tiếng. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin. | PHÙNG TUẤN ANH HOÀNG CÔNG CHUNG TRẦN VĂN CƯỜNG NHÓM 1 Tổng quan về ghi và phát tín hiệu. Ghi và phát tín hiệu chói. Ghi và phát tín hiệu màu. Xử lý tín hiệu tiếng. 1. Tổng quan về ghi và phát tín hiệu. Việc ghi và phát trực tiếp tín hiệu hình màu lên băng từ phức tạp và khó khăn: Các khó khăn này dân tới việc không thể đem Video ghi thẳng lên băng từ mà phải qua trung gian là các sóng mang cao tần. 2. Ghi và phát tín hiệu chói Sơ đồ khối mạch sử lý tín hiệu chói khi ghi. * Nguyên lý hoạt động và nhiệm vụ các khối * Điều tần tín hiệu chói,sóng “FM chói” Sử dụng phương pháp điều tần dương ( positive FM ) : FM cao khi điện áp chói cao và ngược lại. * Điều tần tín hiệu chói,sóng “FM chói” Sơ đồ mạch sử lý tín hiệu chói khi phát * Nguyên lý hoạt động,nhiệm vụ các khối Ghi và phát tín hiệu màu Ghi tín hiệu màu Để tiết kiệm dây băng, 2 vệt ghi hình kề nhau đã dính sát vào nhau nên khi phát lại, đầu từ thứ nhất có thể quét chờm qua vệt ghi thứ 2 và ngược lại tạo ra hiện tượng xuyên lẫn . Khử xuyên lẫn FM chói : đặt nghiêng 2 đầu từ đi 1 góc 60 . Khử xuyên lẫn SAM Sắc, sóng SAMR : trên vệt ghi CH1, pha của SAM Sắc liên tục được làm sớm lên +900 cho mỗi dòng. Trên vệt ghi CH2 , pha của SAM Sắc lại liên tục bị làm trễ đi 900 cho mỗi dòng. Sam Sắc lêch pha đi 1 góc 900 được gọi là SAMR. Điều chế SAMR Phát tín hiệu màu (sắc) Sơ đồ khối khi phát lại tín hiệu màu: Phát lại SAMR: Nguyên tắc tách sóng SAMR : khi phát lại , SAMR 627KHz đọc được từ băng sẽ được tách sóng điều biên nén bằng chính mạch Điều chế cân biên (BM) hay Điều Biên Nén (SAM) của lúc ghi. Nhờ sự quay pha giống hệt nhau trong cả lúc điều chế lẫn tách sóng sau đó sóng ĐBNVG MHz lấy ra được đúng như lúc đem ghi nghĩa là pha của nó cũng đúng (1 trong 2 tin tức về màu của PAL). Tức là có thể ghi và phát lại nguyên trạng các tin tức của màu nằm trong video. Tín hiệu tiếng Sơ đồ khối xử lý tín hiệu Stereo khi phát : Sơ đồ khối xử lý tín hiệu khi ghi : Khi phát lại, hai đầu từ tiếng đọc ra hai sóng FM tiếng đã bị trộn chung: Hai mạch lọc sẽ giúp tách FM MHz (CH1) và FM 1,7 MHz (CH2) ra riêng để tách sóng FM riêng, lấy lại âm thanh Stereo như trong lúc ghi. Để giảm thiểu sự xuyên lẫn giữa FM tiếng và FM hình (vì vệt tiếng và vệt hình đã nằm đè lên nhau), góc phương vị (azimuth) của hai đầu từ tiếng được đặt lệch đi 300. Góc phương vị này đồng thời cũng còn giúp giảm thiểu xuyên lẫn giữa chính hai vệt tiếng kề nhau Ưu điểm hiển nhiên của âm thanh VCR HI FI là chất lượng tốt hơn, giải tần ghi và phát lại được có thể đạt đến 10 KHz so với chứa đầy 5 KHz của các VCR thường. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (S/N) có thể đạt tren 80 db so với cỡ 50db của VCR thường. Nhược điểm là do vệt tiếng và vệt hình nằm đè lên nhau nên không thề chèn hay lồng tiếng (Audio insert = ghi tiếng mới, hình cũ giữ nguyên) vào băng hình đã ghi sẵn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.