tailieunhanh - Ebook Đề tài: Đồng cỏ vùng miền núi phía Bắc Việt Nam: Phần 1 - Hoàng Chung

Ebook Đề tài: Đồng cỏ vùng miền núi phía Bắc Việt Nam: Phần 1 trình bày về điều kiện tự nhiên của vùng núi phía Bắc Việt Nam; phương pháp nghiên cứu; phân loại đồng cỏ vùng núi phía Bắc Việt Nam. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành trồng trọt và chăn nuôi, mời các bạn tham khảo. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM -------Ạ- ------ HOÀNG CHUNG ĐÒNG CỎ VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM ĐỀ TÀI TỪ NĂM 2000 ĐƯỢC Sự HỖ TRỢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CƠ BẢN - NGÀNH KHOA HỌC Sự SỐNG NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2004 Đề tài có sự tham gia của Vi Văn Bảo Lê Ngọc Công Phạm Thị Xuyến Ngô Thị Cúc Và một số học viên Cao học 2 LỜI NÓI ĐẦU Đồng cỏ là một cơ sở chủ yếu của ngành chăn nuôi nhất là chăn nuôi đại gia súc. Đồng cỏ là kho dự trữ nguồn năng lượng tiềm tàng gia súc sẽ chuyển hoá năng lượng chứa trong đồng cỏ thành thức ăn của con người. Con người đã từ lâu biết khai thác đồng cỏ nhưng lúc đầu còn hoàn toàn dựa vào tự nhiên. Nhu cầu phát triển chăn nuôi ngày một lớn hình thức chăn thả tự nhiên như trước không thể đáp ứng được do đó đòi hỏi loài người phải đầu tư trí tuệ cho việc khai thác đồng cỏ. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu một cách toàn diện từ những đặc điểm sinh thái sinh vật học đến các phương thúc cải tạo sử dụng hợp lý để tạo ra sản phẩm tối đa trên đơn vị diện tích đồng cỏ trồng cũng như tự nhiên. Sự hiểu biết của loài người về đồng cỏ được tích luỹ nhiều hơn cả là từ các loại hình đồng cỏ thảo nguyên vùng ôn đới. Còn các loại hình đồng cỏ và Savan vùng nhiệt đới được nghiên cứu còn quá ít. Ở Việt Nam đồng cỏ phân bố rải rác ở khắp nơi nhưng tập trung nhất vẫn là trên các đồi núi và các cao nguyên của trung du và miền núi Chiếm tới 10 triệu ha . Đồng cỏ vùng núi Bắc Việt Nam là loại hình thứ sinh tuỳ theo mức độ bị tác động hàng ngày của con người và gia súc mà nó biểu hiện ra ở các trạng thái khác nhau. Để có cơ sở cho việc xác lập các phương án sử dụng hợp lý loại hình đồng cỏ này cùng các dạng thoái hoá của nó chúng ta không thể không tiến hành điều tra toàn diện các mặt sinh thái sinh vật học của từng loại hình cụ thể đó. Những tư liệu tương tự như vậy đối với loại hình đồng cỏ Việt Nam hãy còn rất ít nó mới đề cập đến từ những năm 1950 trở lại đây và phần lớn là những nghiên cứu tản mạn của từng vùng. Dương Hữu Thời .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    137    0    02-04-2023
9    150    1    02-04-2023
7    160    2    02-04-2023
23    133    1    02-04-2023
17    147    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.