tailieunhanh - 110 câu hỏi trắc nghiệm về Phản xạ và Khúc xạ ánh sáng

Nhằm giúp đỡ cho các bạn học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức ôn tập về Phản xạ và Khúc xạ ánh sáng để chuẩn bị cho các kỳ thi học kì, ĐH-CĐ sắp tới, mời các bạn tham khảo “110 câu hỏi trắc nghiệm về Phản xạ và Khúc xạ ánh sáng”. Tài liệu cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn dễ dàng ôn tập hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt! | 110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ÁnH sáng I. Sự phản xạ và khúc xạ GÔM 110 Câu từ eâu 1 đến eâu 110 Câu 1. VL1225CBH Hai gương phẳng eó mặt phản xạ hợp với nhau một góc 36 . Chiếu một tia sáng đến gương thứ nhất tia phản xạ đến gương thứ hai rồi phản xạ lại từ gương này. Góc tạo bởi tia tới đầu tiên và phản xạ cuối cùng từ gương thứ hai là A. 36 B. 72 C. 56 D. 18 PA B Câu 2 VL1225CBB Gương phẳng được coi là gương cầu có tiêu cự PA B Câu 3 VL1225CBH Một tia sáng được chiếu vào gương phẳng cố định tia tới quay gương phẳng một góc a 25 xung quanh một điểm cố định thì tia phản xạ quay một góc là A. 25 B. 5 C. 75 D. Không quay. PA B Câu 4 VL1225CBH Điều nào sau đây là sai khi nói về sự tạo ảnh qua gương phẳng A. Vật và ảnh luôn đối xứng nhau qua gương phẳng B. Vật và ảnh luôn khác nhau về tính chất C. Vật luôn cho ảnh đứng sau gương D. Vật và ảnh luôn có kích thước bằng nhau PA C Câu 5. VL1226CBH Một gương cầu lõm có tiêu cự 25 cm điểm sáng s nằm trên trục chính của gương cho ảnh ảo ở cách gương là 75 cm. Điểm sáng s ở cách gương là A. 18 75 cm B. 37 5 cm C. 2 cm D. 18 75. PA A Câu 6 VL1226CBH Trong cùng điều kiện thị trường các gương sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là A. Gương cầu lồi - gương phẳng - gương cầu lõm B. Gương phắng - gương eầu lồi - gương eầu lõm c. Gương eầu lõm - gương phắng - gương eầu lồi D. Gương phắng - gương eầu lõm - gương eầu lồi PA C Câu 7 VL1226CBB Nhận xét nào sau đây là đúng đối với gương eầu lõm A. Chùm tia tới gương là ehùm hội tụ điếm hội tụ không trùng với mặt gương eho ehùm tia phản xạ là chùm hội tụ. B. Chùm tia tới gương là ehùm phân kỳ eho ehùm tia phản xạ là chùm phân kỳ. C. Chùm tia tới gương là ehùm song song eho ehùm tia phản xạ là chùm song song. D. Chùm tia tới gương là ehùm phân kỳ eho ehùm tia phản xạ là chùm phân kỳ hoặe chùm tia tới gương là ehùm song song eho ehùm tia phản xạ là chùm song song. PA A Câu 8 VL1226CBV Vật sáng AB đặt vuông góe với trụe ehính eủa gương eầu lồi có bán kính là 40cm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    138    0    21-03-2023
9    125    0    21-03-2023
14    128    2    21-03-2023
32    150    0    21-03-2023
56    119    0    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.