tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 13 - Bùi Trọng Tùng

Bài giảng Lập trình Java - Bài 13 trang bị cho người học những kiến thức về lập trình socket trong Java. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Cơ bản về mạng máy tính, URL, lập trình socket trong Java. . | 23 10 2014 BÀ112. LẬP TRÌNH SOCKET TRONG JAVA 1 Nội dung Cơ bản về mạng máy tính URL Lập trình socket trong Java 2 1 23 10 2014 1. CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 3 Mạng máy tính là gì Tập hợp các máy tính kết nối với nhau dựa trên một kiến trúc nào đó để có thể trao đổi dữ liệu Máy tính máy trạm máy chủ bộ định tuyến Kết nối bằng một phương tiện truyền Theo một kiến trúc mạng 4 2 23 10 2014 Mạng máy tính là gì Phương tiện truyền đường truyền vật lý Hữu tuyến cáp đồng cáp quang Vô tuyến sóng hồng ngoại sóng radio Kiến trúc mạng Hình trạng mạng cách thức các máy tính kết nối bằng đường truyền vật lý với nhau Giao thức mạng cách thức các máy tính trao đổi dữ liệu với nhau như thế nào Hoạt động cơ bản trên hệ thống mạng máy tính truyền thông tin từ máy tính này sang máy tính khác Tương tự như con người trao đổi thư tín qua hệ thống bưu điện Máy nguồn gửi dữ liệu Máy đích nhận dữ liệu 5 Phân loại mạng máy tính Mạng cá nhân PAN - Personal Area Network Phạm vi kết nối vài chục mét Số lượng người dùng một vài người dùng Thường phục vụ cho cá nhân Mạng cục bộ LAN - Local Area Network Phạm vi kết nối vài ki-lô-mét Số lượng người dùng một vài đến hàng trăm nghìn Thường phục vụ cho cá nhân hộ gia đình tổ chức 6

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.