tailieunhanh - Tiểu luận: Xung đột văn hóa Đông Tây

Văn hoá là tổng hoà của các mối quan hệ, phương thức sản xuất, phương thức tiêu thụ của xã hội. Đây là một lĩnh vực mà đến nay trên thế giới chưa có định nghĩa cụ thể và thống nhất. | Tiêu luận Xung đột văn hóa Đông Tây 1 Phần mở đầu Việt Nam trong thế kỷ 20 và 21 là sân cỏ của hai yếu tố văn hóa Đông - Tây trong một tương quan ảnh hưởng phức hợp. Nhưng hiển nhiên trong tiến trình phát triển này một trong hai đi sớm hơn nhanh hơn mạnh hơn lắm khi đột kích ào ạt hơn đưa đến một sự mất quân bình văn hóa hay khập khiễng văn hóa đến từ sự thu nhận vô tình vô thức không chọn lựa yếu tố văn hóa khác lạ dẫn đến nguy cơ đồng hóa văn hóa nếu trong tương quan hỗ tương giữa hai nền văn hóa không có những tiêu chuẩn thích nghi hay hội nhập phù hợp hầu tạo nên một hòa điệu có ý nghĩa cho con người trong môi trường sống. Văn hoá là tổng hoà của các mối quan hệ phương thức sản xuất phương thức tiêu thụ. của xã hội. Đây là một lĩnh vực mà đến nay trên thế giới chưa có định nghĩa cụ thể và thống nhất. Nhưng tựu trung văn hoá là tất các những gì tốt đẹp của cuộc sống từ cách ăn cách mặc cách giao tiếp cách hưởng thụ và ngay cả cách sản sinh văn hoá. Trong tiến trình toàn cầu hóa với mức độ thần tốc của truyền thông điện tử sự tỉnh thức trước nguy cơ đồng hóa văn hóa trở nên thời sự hơn bao giờ. Phản ứng nhấn mạnh ý thức văn hóa bản địa là một trả lời nghịch lý nhưng thực tế đối với tiến trình toàn cầu hóa không chỉ riêng Việt Nam. Đối với Việt Việt Nam trong tiến trình hội nhập thế giới vấn đề truyền thống và hiện đại đang đánh động sự chú ý với những sáng kiến kêu gọi trở về nguồn ý thức bản sắc dân tộc bảo tồn di sản văn hóa . Xét cho cùng những chủ trương kêu gọi trở về nguồn không mới lạ mà đã trở nên một nét truyền thống Việt Nam một phản ứng tất nhiên đến từ bên trong xã hội mỗi khi nguy cơ bị đồng hóa văn hóa bộc phát tối đa. Lịch sử truyền thống văn hóa Việt Nam là lịch sử của sự tả xung hữu đột Đông-Tây Nam-Bắc để nhận diện và khẳng định bản lai văn hóa của dân tộc. Song song với việc tranh đấu giành độc lập ở các thời điểm lịch sử nhất định trận chiến tự chủ văn hóa xảy ra từng giờ từng phút trên từng góc cạnh lĩnh vực và cả ý tưởng của dân trong một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.