tailieunhanh - 50 câu hỏi trắc nghiệm về Phản xạ và Khúc xạ ánh sáng

Nhằm giúp đỡ cho các bạn học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức ôn tập về Phản xạ và Khúc xạ ánh sáng để chuẩn bị cho các kỳ thi học kì, ĐH-CĐ sắp tới, mời các bạn tham khảo “50 câu hỏi trắc nghiệm về Phản xạ và Khúc xạ ánh sáng”. Tài liệu cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn dễ dàng ôn tập hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt! | 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM yỀ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ÁNH Sáng A. MỨC Độ NHẬN BIẾT VÀ HIỂU I. Phản xạ và khúc xạ ánh sáng Gồm 50 câu từ 1 đến 50 1 Trong môi trường truyền sáng ánh sáng tuân theo quy luật A. Luôn truyền thang trong môi trường trong suốt B. trong môi trường đong tính thì ánh sáng truyền thang C. chưa chắc đã truyền thang trong môi trường trong suốt D. trong môi trường đOng tính và trong suốt thì ánh sáng truyền thang 2 Hiện tượng phản xạ ánh ánh sáng xảy ra ở A. một môi trường truyền sáng B. hai môi trường truyền sáng C. mặt phân cách hai môi trường truyền sáng D. cả B và C 3 Khi có hiện tượng phản xạ thì tia tới và tia phản xạ A. nằm ở 2 môi trường truyền sáng B. nằm ở cùng phía so với pháp tuyến C. ở trong hai mặt phang D. cùng nằm trong một môi trường truyền sáng 4 Ánh của một vật tạo bởi gưong phang có đặc điếm A. có thế trùng khít hoàn toàn với vật B. đối xứng với vật qua một điếm C. đối xứng với vật qua mặt phang phản xạ D. có thế hiện rõ trên màn ảnh 5 Người ta nhìn thấy một điếm sáng khi mắt ta nhận được A. một chùm sáng phân kì từ điếm đó B. một tia sáng từ điếm đó C. một chùm sáng song song từ điếm đó D. một ehùm sáng phân kì từ điểm đó và một ehùm sáng song song từ điểm đó. 6 Một người đứng soi gương muốn nhìn đượe nhiều eảnh rộng sau lưng thì người đó phải A. tiến lại gần gương B. lùi xa gương C. cúi thấp xuống D. ngướe eao lên 7 Một người soi gương ở đứng eáeh gương lm. Nếu người đó lùi lại 0 5m thì khoảng eáeh từ người đó đến ảnh eủa mình sẽ là A. 2m B. 1m C. 3m D. 1 5m 8 Để eó thể soi gương đượe toàn thân thì chiều eao tối thiểu eủa gương phang so với chiều eao eủa người phải là A. 1 1 B. 1 4 C. 1 3 D. 1 2 9 Hai gương phang quay mặt sáng vào nhau và đặt vuông góe với nhau. Đặt một điểm sáng giữa hai gương thì sẽ eó số ảnh là A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 10 Gương eầu ehỉ eho ảnh rõ nét trong điều kiện tương điểm khi đó A. bán kính gương rất lớn so với bán kính eong B. ảnh eủa một điểm sáng là một vệt rất sáng C. tia tới eó góe tới lớn D. ảnh eủa một điêm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.