tailieunhanh - Giáo trình Kinh tế lượng: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Minh Trí

Giáo trình Kinh tế lượng: Phần 1 do . Bùi Minh Trí biên soạn gồm có 4 chương trình bày về những khái niệm cơ bản và phương pháp luận của kinh tế lượng, mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thuyết, hồi quy bội, một số trường hợp mở rộng của hồi quy bội. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế. | BACH KHOA NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUÂT KHOA TOÁN - TIN ỨNG DỤNG PGS. TS. BÙI MINH TRÍ 1956 - 2006 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 50 NĂM XẢY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 50 NÀM XẤY DỰNG VÀ PHẤT TRIỂN KHOA TOÁN - TIN ỨNG DỤNG PGS. TS. BÙI MINH TRÍ 1956-2006 KIiVH TỂ Lượw NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế lượng là một môn khoa học trong đó áp dụng các công cụ lỷ thuyết kinh tế toán học và suy đoán thống kê để phân tích các vấn đề kinh tế. Neu như kinh tề vĩ mô mô tã sự vận động của toàn bộ nền kinh tế kinh tế vi mô mô tả hành vi của người sản xuất và tiêu dùng thì kinh tể lượng trang bị cho nhà kinh tế một phương pháp lượng hoá và phân tích sự vận động và các hành vi trẽn để đưa ra mò hình phù hợp nhất cho một hiện tượng kinh tế nào đó. Chính vì vậy từ khi ra đời cho đến nay kinh tể lượng đã đem lại cho các nhà kinh tế một công cụ đo lường sẳc bén để đo lường các quan hệ kinh tế. Ngày nay phạm vi sử dụng của kinh tế lượng đã vượt quá phạm ví kinh tế đã lan sang các lĩnh vực khác như xã hội học vũ trụ học. Sự đòi hòi của kinh tế lượng trong phân tích định lượng các hiện tượng kinh tế kiềm định sự phù hợp và độ tin cậy của các giả thiết trong quá trình hoạch định các chính sách vĩ mô cũng như ra các quyết định tác nghiệp việc dự báo và dự đoán cỏ độ tin cậy cao. tất cả những điều đó đã làm cho kinh te lượng có một vai trò ngày càng quan trọng và bàn thân nó cũng không ngừng được phát triển và hoàn thiện. Sự phát triền cùa máy tính điện tử trong khoa học nói chung và kinh tể lượng nói riêng đã làm tăng sức mạnh của kinh tế lượng. Chính điều này giúp các nhà kinh te kiểm chứng được các lý thuyết kính tế cỏ thích hợp hay không dẫn tới những quyết định đúng đắn đem lại hiệu quả tối ưu cho các hoạt động kinh doanh hoạch định được các chính sách và chiến lược tổt trong kinh tế xã hội. Khi nghiên cứu cơ sờ Kinh tế lượng ta sẽ thực sự thấy say mê và hứng thú. Việc tìm hiểu phương pháp luận của Kinh tế lượng giúp chúng ta .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.