tailieunhanh - 30 câu hỏi trắc nghiệm về Mắt và dụng cụ quang học

Nhằm giúp đỡ cho các bạn học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức ôn tập về Mắt và dụng cụ quang học để chuẩn bị cho các kỳ thi học kì, ĐH-CĐ sắp tới, mời các bạn tham khảo “30 câu hỏi trắc nghiệm về Mắt và dụng cụ quang học”. Tài liệu cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn dễ dàng ôn tập hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt! | 30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ MẮT VÀ DỤNG CỤ QUANG HỌC II. Mắt và dụng eụ quang họe GỒM 30 câu từ 01 đến 30 1 B 11 D 21 B 2 C 12 A 22 C 3 A 13 B 23 C 4 C 14 B 24 C 5 B 15 C 25 C 6 C 16 D 26 A 7 C 17 D 27 C 8 C 18 A 28 C 9 A 19 C 29 B 10 A 20 B 30 A 01 Máy ảnh và mắt eó eáe ehi tiết eấu tạo tương tự về mặt quang hình họe là A. thủy tinh the với buồng tối B. võng mạe với phim C. lòng đen với thấu kính D. giác mạe với phim 02 Đe eho ảnh rõ trên võng mạe khi ta nhìn một vật mắt đã phải điều tiết theo đúng quy luật eủa thấu kính bằng eáeh làm biến đoi A. d B. d C. f D. d và d 03 Đe cho ảnh rõ trên phim khi chụp ảnh một vật thì ta phải điều ehỉnh máy ảnh theo đúng quy luật của thấu kính bằng cách làm biến đoi A. d và d B. f C. d D. f và d 04 Một máy ảnh có khoảng cách từ vật kính đến phim có the thay đOi từ 10em đến 12 cm và tiêu cự của vật kính là 10cm thì máy này có the chụp ảnh rõ trong khoảng từ vô cực đến cách vật kính là A. 12 cm B. 24 cm C. 60 cm D. 10 cm 05 Nếu muốn dùng một máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 10cm đe chụp ảnh mình trong guong khi mình đứng cách guong 55cm thì phải điều chỉnh khoảng cách từ phim đến vật kính là A. 12 2 cm B. 11 cm C. 10 cm D. 5 5 cm 06 Năng suất phân li của mắt cho biết A. Khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 điem mà mắt nhìn rõ B. Khoảng cách gần nhất mà mắt có the nhìn rõ C. Góc trông nhỏ nhất mà mắt có the phân biệt đuợc hai điem D. Góc trông mà mắt có the phân biệt đuợc hai điem 07 Khi mắt điều tiết làm thay đOi độ cong của thủy tinh the thì sẽ có tác dụng A. thay đOi khoảng cách từ thủy tinh the đến võng mạc B. tăng khoảng cực cận của mắt C. ảnh của vật in rõ trên võng mạc D. giảm khoảng cực viễn của mắt 08 Neu mắt chỉ nhìn rõ vật ở cách mắt trong khoảng từ 10em đến 2m thì cần đeo kính có độ tụ là A. 0 5 dp B. 1 dp C. -0 5 dp D. -1 dp 09 Máy ảnh với vật kính có tiêu cự 10em khi chụp một người cao 1 6m đứng cách máy 5m thì độ cao của ảnh người đó trên phim sẽ là A. 3 3cm B. 1 6cm C. 3 cm D. 1 8cm 10 Biết năng suất phân li của mắt bình thường .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    121    0    29-03-2023
3    153    3    29-03-2023
5    110    0    29-03-2023
11    110    0    29-03-2023
5    132    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.