tailieunhanh - Bài giảng: Tài chính doanh nghiệp - Hà Thị Thủy

Hiểu được khái quát những vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp. Biết cách tính lãi và chiết khấu dòng tiền về các thời điểm thích hợp theo yêu cầu thực tế. | TAI LIỆU GIANG DẠY MÔN HỌC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO HỆ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Giáo viên Hà Thị Thủy Ngành Hạch toán - kê toán Mục tiêu kiến thức của môn học Hiểu được khái quát những vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp. Biết cách tính lãi và chiết khấu dòng tiền về các thời điểm thích hợp theo yêu cầu thực te. Biết phân loại các dự án đầu tư biết căn cứ vào các tiêu chuạn thích hợp để đánh giá tính hiệu quả của các dự án từ đó đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả. Biết xác định sản lượng và doanh thu hòa vốn hiểu được các loại đòn bẩy nợ đÒn bẩy kinh doanh trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Biết dự toán nhu cầu về vốn kinh doanh của doanh nghiệp ở môi thời điểm kiểm tra giám sát và đánh giá việc sử dụng vốn. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Mục tiêu kiến thức chương 1. Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp là gì Vai trò của nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp là gì Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp. Hiểu được khái quát các thành phần và các hoạt động chủ yếu của thị trường tài chính. Qua đó có các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.