tailieunhanh - Phát biểu cảm nghĩ về bài Cảnh khuya cúa Hồ Chí Minh

Hồ Chủ Tịch (1980-1969). Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tác nhiều bài thơ hay, Người không chỉ là vị cha già của dân tộc mà còn là một danh nhân văn hóa thế giới, một nhà thơ lớn. Một trong những số đó là bài "Cảnh Khuya" mà người đã sáng tác ở chiến khu Việt Bắc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lo^n`g cổ thụ bóng lo^n`g hoa Cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ Chưa ngủ vì lo nỗi. | Phát biểu cảm nghĩ về bài Cảnh khuya cúa Hồ Chí Minh Hồ Chủ Tịch 1980-1969 . Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tác nhiều bài thơ hay Người không chỉ là vị cha già của dân tộc mà còn là một danh nhân văn hóa thế giới một nhà thơ lớn. Một trong những số đó là bài Cảnh Khuya mà người đã sáng tác ở chiến khu Việt Bắc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng loAn g cổ thụ bóng loAn g hoa Cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Tiếng suối trong như tiếng hát xa Dòng đầu gợi ra thời điểm làm thơ đêm đã vào sâu im ắng lắm trong im ắng ấy nỗi lên một âm thanh trong trẻo êm dịu của tiếng suối càng làm cho đêm sâu thanh tĩnh cùng với tiếng côn trùng ở khu rừng Việt Bắc đả làm cho Người nghe ra từ êm dịu ví như tiếng hát xa đưa lại. Cách Bác ví âm thanh như tiếng hát xa càng làm cho tiếng suối trở nên có hồn và càng chứng tỏ rằng giữa con người với thiên nhiên đã có sự gần gũi với nhau. Vần a được gieo ở cuối dòng như một tiếng ngân vô tận vào lòng người tạo nên một không gian vời vợi và sâu lắng. Vậy mà Người đã nghe tiếng suối ở khu rừng Việt Bắc như thế đấy. Dòng tiếp theo Bác tả ánh trăng Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Nếu như dòng đầu Bác nghe được tiếng suối trong đêm thì lần này Bác tả cảnh người nhìn thấy trong đêm. Bác như hòa quyện vào ánh trăng để người đọc thấy không chỉ có nhạc mà còn có hoa đó là ánh trăng lồng vào vòm lá cây cổ thụ đang xen nhau tầng tầng lớp lớp tạo thành những mảnh sáng_tối đậm_nhạt trắng_đen . gợi lên cảnh chập chồng của bóng trăng bóng cây bóng hoa. Tiếp theo đó Cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà Linh hồn và bức tranh phong cảnh Việt Bắc là một bức tranh của một con người đang thao thức. Thao thức nên Người thấy được cảnh đẹp của trăng núi gió ngàn chăng Bác đang mượn cảnh vật trước đêm khuya thanh tĩnh để bộc lộ cảm xúc của chính mình càng làm nỗi bật thêm con người Bác với thiên nhiên. Sâu xa hơn nó có thể là sự thống nhất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.