tailieunhanh - Báo cáo thí nghiệm Hóa đại cương - ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

Báo cáo thí nghiệm Hóa đại cương trình bày về kết quả thí nghiệm nhiệt phản ứng, xác định bậc phản ứng, phân tích thể tích. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Hóa học và những ngành có liên quan. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA VÔ CƠ BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG NHÓM 6 1. Lê Quang Thuần 2. Phan Anh Tiến Năm học 2014-2015 M - BÀI 2 NHIỆT PHẢN ỨNG I Kết quả thí nghiệm Thí nghiệm 1 Xác định nhiệt dung riêng của nhiệt lượng kế Nhiệt độ c Lần 1 ti 28 t2 69 t3 50 m0c0 cal độ 7 89 Tính giá trị m0c0 50- 28 - 69 - 50 ____ moco 50 7 89 caỉ C Thí nghiệm 2 Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng trung hòa HCl và NaOH Nhiệt độ c Lần 1 ti 28 t2 28 t3 31 Q cal 173 67 AH cal mol 6946 8 Nếu t1 t2thì At tính bằng hiệu số giữa t3 và ti t2 2 tính mẫu 1 giá trị Q ọ - moco ĩnHCÍcHCi ĩĩiNaCícNaCl t3 Q 739 25 25 31 - 173 67 cal Thí nghiệm 3 Xác định nhiệt hòa tan CuSO4 khan-kiểm tra định luật Hess Nhiệt độ c Lần 1 ti 28 t2 33 Q cal 291 45 AH cal mol -11658 tính mẫu 1 giá trị Q và AH Ổ moỡo mH2OCH2O mCuSO4 CCuSO4 Ơ2 1 Q 7 89 50 4X33-28 291 45 cal Q _ 291 45 n 0 025 1 1658cíz moỉ Do đây là quá trình tỏa nhiệt nên AH mang dấu - Thí nghiệm 4 Xác định nhiệt độ hòa tan NH4Cl Nhiệt độ c Lần 1 t1 28 t2 23 5 Q cal -278 5 AH cal mol 3725 tính mẫu 1 giá trị Q và AH

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    124    1    21-03-2023
7    153    2    21-03-2023
56    119    0    21-03-2023
18    116    0    21-03-2023
5    105    0    21-03-2023
5    107    0    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.