tailieunhanh - Tiểu luận: Phát triển du lịch dựa trên những nét kiến trúc và các giá trị văn hóa độc đáo tại thánh đường Đa minh - Ba Chuông (TP.HCM)

Tài nguyên du lịch nhân văn là nhân tố cơ bản để phát triển du lịch văn . Hồ Chí Minh với lịch sử phát triển mang đậm ảnh hưởng của người Pháp và có thời là thủ đô của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nên mang trong mình những công trình kiến trúc độc đáo, có giá trị to lớn về lịch sử và văn hóa. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA ĐỊA LÝ Phát triên du lịch dựa trên những nét kiên trúc và các giá trị văn hóa độc đáo tại thánh đường Đa minh - Ba Chuông NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN 1. Nguyễn Thị Mỹ Châu MSSV 0956080011 2. Bùi Đức Chuyên 3. Nguyễn Trường Giang 4. Nguyễn Trần Hoàng Phương 5. Nguyễn Hải Thảo 6. Nguyễn Thị Hoàng Uyên MSSV 0956080016 MSSV 0956080034 MSSV 0956080128 MSSV 0956080156 MSSV 0956080208 Chí Minh ngày 27 tháng 10 năm 2011 BÀI LÀM 1. Giới thiệu chung . Tình hình khai thác các tài nguyên văn hóa để phục vụ du lịch ở TP HCM Như chúng ta đã biết ở Tp. Hồ Chí Minh có rất ít tài nguyên du lịch tự nhiên có thể được khai thác để phát triển du thành phố chỉ có Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nhưng nơi này vẫn chưa được khai thác một cách hợp vì vậy sự phát triển du lịch ở Tp. Hồ Chí Minh chủ yếu dựa vào các tài nguyên du lịch nhân văn. Tài nguyên du lịch nhân văn là nhân tố cơ bản để phát triển du lịch văn . Hồ Chí Minh với lịch sử phát triển mang đậm ảnh hưởng của người Pháp và có thời là thủ đô của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nên mang trong mình những công trình kiến trúc độc đáo có giá trị to lớn về lịch sử và văn hóa. Du khách đến với Tp. Hồ Chí Minh đa phần đều đến với những địa điểm nổi tiếng như bến Nhà Rồng- nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nhà thờ Đức Bà- một trong những công trình kiến trúc tôn giáo đầu tiên của thành phố dinh Độc lập- nơi gắn liền với thời kì huy hoàng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và cũng là nơi đặt dấu chấm cho cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài hơn 30 năm bảo tàng chứng tích chiến tranh- nơi lưu lại tất cả những tàn dư của cuộc chiến tranh chống Mĩ cứu nước hoặc đến thăm địa đạo Củ Chi bằng chứng sống về sự kiên cường dũng cảm của người Việt Nam trong chiến tranh. Ngay từ ngày đầu thành lập cư dân của Sài Gòn tên gọi cũ của Tp. Hồ Chí Minh đã có thành phần dân tộc đa dạng Kinh Hoa Chăm . Thời kì thuộc địa rồi đến chiến tranh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    135    1    29-03-2023
3    129    0    29-03-2023
17    145    2    29-03-2023
12    142    0    29-03-2023
30    121    0    29-03-2023
13    122    0    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.