tailieunhanh - Bài giảng Điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả Toán học phần tử và hệ thống liên tục

Để nắm bắt những kiến thức về phương trình vi phân, phép biến đổi Laplace, hàm truyền, sơ đồ khối, hàm truyền của các khâu vật lý điển hình, Graph tín hiệu, phương trình trạng thái mời các bạn tham khảo Bài giảng Điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả Toán học phần tử và hệ thống liên tục sau đây. | Chương 2 Mô tả toán học Phần tử và hệ thống liên tục Phương trình vi phân Phép biến đổi Laplace Hàm truyền Sơ đồ khối Hàm truyền của các khâu vật lý điển hình Graph tín hiệu Phương trình trạng thái 9 4 2014 1 Phương trình vi phân Tổng quát quan hệ giữa tín hiệu vào tín hiệu ra của một hệ thống liên tục tuyến tính bất biến SISO có thể mô tả bằng phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng n-1 n-1 dny dn 1y dmr dm 1r an n an-i n-1 . a0y t - bm m bm-i m-T . b0r t dt dt dt dt a bl thông số của hệ thống khốilượng ma sát R L C . r t tín hiệu vào y t tín hiệu ra n bậc của hệ thống bậc ph. trình vi phân Với hệ thống thực tế m n nguyên lý nhân quả 9 4 2014 2 Ví dụ Hệ khối lượng - lò xo - giảm chấn ịF t k t m Flx Fms m khối lượng kg b hệ số ma sát nhớt m k độ cứng lo xo N m Tín hiệu vào lực tác dụng F t N Tín hiệu ra lượng di động y t m Lực lò xo Flx ky t dy Lực giảm chân Fms b dt Áp dụng Định luật II Newton d2 y .y LF F t -Fms -Fx m y bdy ky t F t dt2 dt 9 4 2014

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.