tailieunhanh - Bài giảng Điều khiển tự động - Chương 1: Tổng quan về điều khiển tự động

Bài giảng Điều khiển tự động - Chương 1: Tổng quan về điều khiển tự động cung cấp cho các bạn những kiến thức về các khái niệm cơ bản, cấu trúc của hệ thống điều khiển, nguyên tắc điều khiển, phân loại hệ thống, lịch sử phát triển hệ thống điều khiển. | Điều Khiển Tự Động 9 9 2014 1 Mục đích môn học Nghiên cứu các phương pháp công cụ toán học để mô tả phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển tự động. 9 9 2014 2 Nội dung môn học Chương 1 Tổng quan về điều khiển tự động Chương 2 Mô tả toán học phần tử và hệ thống điều khiển Chương 3 Đặc tính động học của hệ thống Chương 4 Tính ổn định của hệ thống Chương 5 Chất lượng hệ thống điều khiển Chương 6 Thiết kế và hiệu chỉnh hệ thống Chương 7 Hệ thống điều khiển rời rạc 9 9 2014

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    121    0    21-03-2023
3    149    3    21-03-2023
4    114    0    21-03-2023
12    138    0    21-03-2023
30    117    0    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.