tailieunhanh - Liều Thuốc Cho Trái Tim - Tập 1

Khi cánh của hạnh phúc đang đóng lại , một cánh của khác mở ra , nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh của đang đóng mà không thấy được một cái của khác đanh mở ra cho ta. Ta không biết ta có gì đến khi ta đánh mất và ta cũng không biết ta thiếu gì cho đến khi nó đến. Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn còn muốn cố gắng , đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục , đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu. | -Sĩĩr ỂỬ 1 Til 8ẨCH mKMO ựn NHÃ XUẤT BẤN Ẩ hXH8 LIỀU THUỐC TRÁI TIM Thực lityt íTHỦY TIÊN GUm i6c NGUYỄN Hữu CH1ỂN NGUYỄN Đừc HÙNG BiènTập NGUYỄN THI HỐNG TẰM BU V trình biv THUỶ TIÊN Sửn bin In HÓNG TĂM In bin khổ 13cn I I9cm 1 CÔNG TY IN VIẾT HƯNG TPHCM . Giíy TNKH í 570-2008 CXB 38-40 Đ1N CMC Xuíl Bin dp npiy 30W2008 vi . 2727 QĐ-Đ1N NU xút Bin ĐI Níní dp CỊlĩ 5G2AÌ008 ỆVuiủtN .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.