tailieunhanh - Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp gốm áp điện kali natri niobat (KxNa1-x)NbO3 (0 < x < 1)

Nhằm mục đích đưa ra qui trình tổng hợp gốm áp điện KNN có tỉ lệ nguyên tố K/Na nằm trong khoảng từ 1/4 đến 4 sao cho vật liệu thu được có phẩm chất áp điện là tốt nhất bằng hai phương pháp thủy nhiệt và phương pháp sol – gel đều từ nguồn niobi pentaoxit và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng lên sản phẩm thu được, tác giả đề xuất đề tài: “Tổng hợp gốm áp điện kali natri niobat (KxNa1-x)NbO3 (0 < x < 1)”. Sau đây là tóm tắt luận văn. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN BÙI DUY HÙNG TỔNG HỢP GỐM ÁP ĐIỆN KALI NATRI NIOBAT KvNai-x NbO3 0 x 1 Chuyên ngành HÓA VÔ CƠ Mã số 60 44 01 13 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - Năm 2014 Công trình được hoàn thành tại Phòng Vật liệu vô cơ - Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam Người hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Đức Văn Viện Khoa học vật liệu -Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam Phản biện 1 Đào Quốc Hương Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam Phản biện 2 Ngô Sỹ Lương Khoa Hóa học Trường Đai học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 13h30 ngày 21 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Gốm áp điện là loại vật liệu có nhiều ứng dụng quan trọng đặc biệt là trong lĩnh vực kĩ thuật điện tử và điều khiển chính xác. Hiện nay vật liệu áp điện được sử dụng chủ yếu là hệ vật liệu trên cơ sở chì ziriconi titanat PZT song mối nguy hại của việc sử dụng vật liệu có chứa chì này đối với môi trường và sức khỏe con người đã được cảnh báo và kiểm chứng. Điều này đã thúc đẩy mạnh mẽ các nghiên cứu nhằm tìm ra vật liệu thay thế PZT và trong số đó gốm kali natri niobat KvNa1-v NbO3 0 v 1 hay KNN được chú ý hơn cả do có phẩm chất áp điện tốt và không độc hại. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay đối với vật liệu KNN xuất hiện ngay ở khâu tổng hợp vật liệu. Cụ thể các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp phản ứng pha rắn truyền thống một phương pháp thường được sử dụng trong tổng hợp vật liệu gốm ở cả qui mô phòng thí nghiệm lẫn qui mô công nghiệp khó có thể áp dụng được để tổng hợp KNN. Phương pháp này bộc lộ nhiều nhược điểm làm giảm mạnh các phẩm chất áp điện của KNN mà tiêu biểu là khó thu được gốm có .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.