tailieunhanh - Tiểu luận: Xung đột văn hóa lịch sử truyền thống – hiện đại

Xung đột văn hóa được hiểu là các nhân tố văn hóa từ những nền văn hóa cách xa nhau thẫm chí trái ngược nhau , gặp nhau trong các dòng chảy du lịch. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA ĐỊA LÝ LỚP K30 ĐỊA LÝ DU LỊCH Xung đột văn hóa lịch sử Â Ă Ấ 1 - truyên thông - hiện đại GVHD . PHẠM THỊ THÚY NGUYỆT NHÓM THỰC HIỆN KEYS NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI 0956080013 NGUYỄN HOÀNG DUY 0956080026 NGUYỄN THỊ NGA 0956080097 LÊ THANH NHƯ 095609O120 VŨ THỊ KIỀU TRANG O956080194 0 MỞ ĐẦU Trong quá trình hội nhập và hiện nay mục tiêu tăng trưởng kinh tế với hiện đại hóa công nghiệp hóa là một xu hướng phát triển tất yếu song động lực của sự phát triển lại là nền móng văn hóa. Bởi văn hóa với những giá trị truyền thống là cốt lõi để dân tộc hòa nhập mà không hòa tan trong sự phát triển chung của nhân loại. Đấy cũng là bệ phóng của bất cứ dân tộc nào muốn bay đến tầm cao mới của thời đại. Một vấn đề không thể không đề cập đến đó chính là xung đột văn hóa. Xung đột văn hóa được hiểu là các nhân tố văn hóa từ những nền văn hóa cách xa nhau thẫm chí trái ngược nhau gặp nhau trong các dòng chảy du lịch. Các xung đột văn hóa thường gặp địa lý Đông- Tây lịch sử truyền thống-hiện đại dân tộc ngoại lai-bản đia phát triển xã hội nông nghiệp-công nghiệp NỘI DUNG Với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội vấn đề truyền thống và hiện đại không tránh khỏi những mâu thuẫn bởi đây đó truyền thống có thể không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện đại phát triển và ngay trong hiện đại vẫn hiện ra bản sắc dân tộc với những giá trị truyền thống là mong muốn của toàn dân tộc. Và sự xung đột này thể nhiện ở những khía cạnh sau 1. về lối sống Đô thị Việt Nam chỉ là loại hình liên làng và siêu làng. Người dân vẫn có thói quen sống ở làng quê với tính dân dã tuỳ hứng của thôn quê vẫn là con người có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp là chủ yếu trước đây trên 90 dân số Việt Nam là nông dân - nông nghiệp - nông thôn nay con số đó cũng xấp xỉ trên dưới 70 . Bản chất và tính cách nông dân vẫn luôn chi phối mạnh mẽ cách hành xử của cộng đồng cư dân nơi thành thị. Với nạn kẹt xe đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng diễn ra hàng ngày .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.