tailieunhanh - Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bài giảng Kế toán tài chính 2 do Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐH Kinh tế Huế) biên soạn có kết cấu gồm 4 chương, cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và  tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán công ty cổ phần. | MỤC LỤC CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN LƯU CHUYÊN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG . Kế toán quá trình mua . Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương Khái niệm về nghiệp vụ mua Các phương thức mua hàng trong doanh nghiệp thương Phạm vi và thời điểm ghi chép hàng Phương pháp xác định giá mua hàng . Các phương thức thanh toán tiền mua . Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ mua . Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong . Chứng từ kế toán sử . Phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong . Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập . Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên . Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kiểm kê định . Kế toán quá trình bán . Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương . Khái niệm về nghiệp vụ bán . Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương . Phạm vi và thời điểm xác định hàng . Giá bán hàng . Các phương thức thu tiền . Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ bán . Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong . Chứng từ kế toán sử . Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thương . Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định . Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất . Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên . Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kiểm kê định . Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu Kế toán chi phí của hoạt động tiêu Đặc điểm chi phí của hoạt động tiêu Nhiệm vụ của kế toán chi phí trong các doanh nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.