tailieunhanh - Giáo trình Vật lý đất: Phần 2 - PGS.TS. Nguyên Thê Đặng (chủ biên)

Mời các bạn tham khảo những kiến thức về những tính chất vật lý cơ bản và cơ lý của đất, nước trong đất, không khí trong đất, nhiệt độ đất, màu sắc đất thông qua Giáo trình Vật lý đất: Phần 2 sau đây. Với các bạn chuyên ngành Kỹ thuật thì đây là tài liệu hữu ích. | Chương 3 NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÝ CƠ BẢN VÀ CƠ LÝ CỦA ĐẤT Độ phì đất được các nhà khoa học định nghĩa là Khả năng cung cấp nước chất dinh dưỡng và các yếu tố khác cần thiết cho cây trong một thời gian sinh trưởng. Dựa vào định nghĩa này ta thấy rõ được vai trò quan trọng của tính chất vật lý và cơ học của đất. Những tính chất này đặc biệt là dung trọng tỷ trọng độ xốp là những chỉ tiêu phản ánh chế độ nước chế độ không khí chế độ nhiệt độ đất. Nước và không khí trong bất tồn tại với số lượng nhiều hay ít tỷ lệ phù hợp hay không ngoài ảnh hưởng của nguồn cung cấp nước như mưa tưới thì độ xốp của đất tỷ lệ giữa khe hở mao quản và phi mao quản có vai trò rất quyết định. Do có ảnh hưởng đến chế độ nước và chế độ không khí đất nên tính chất vật lý và cơ học đất cũng chi phối sự phân bố các loại vi sinh vật đất như vi sinh vật yếm khí háo khí và từ đó quy định các quá trình chuyển hoá chất dinh dưỡng trong đất khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất cho cây. Nghiên cứu các tính chất vật lý như Dung trọng tỷ trọng độ xốp còn là cơ sở cho việc thực thi các biện pháp kỹ thuật khác như việc tính toán lượng nước tưới lượng phân bón lượng vôi bón cải tạo đất. Nghiên cứu về các tính chất cơ lý đất như tính dính tính dẻo tính trương eo làm cơ sở cho việc xây dựng chế độ làm đất hợp lý như Xác định thời gian làm đất số lần làm đất và năng lượng cần thiết cho làm đất. Ngoài ra nắm được tính trương co của đất sẽ giúp cho việc hạn chế tác hại của trương co tới sự sinh trưởng của rễ cây khả năng mất nước và chất dinh dưỡng do rửa trôi. . LÝ TÍNH CƠ BẢN CỦA ĐẤT . Tỷ trọng Tỷ trọng là trọng lượng đạt tính bằng gam của một đơn vị thể tích đất cm3 đất ở trạng thái khô kiệt và xếp sít vào nhau ký hiệu tà D - đơn vị là g cm3 . Theo như định nghĩa đất dùng để tính tỷ trọng không có nước và không khí như vậy tỷ trọng không phụ thuộc vào độ xốp của đất ẩm độ đất mà chỉ phụ thuộc vào thành phần rắn của đất. Đất được hình thành trên các loại đá mẹ có thành phần khoáng khác nhau có tỷ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.