tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên

Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên trình bày lý luận về marketing lãnh thổ với vấn đề thu hút đầu tư vào một địa phương, thực trạng marketing địa phương với vấn đề thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên, hoàn thiện hoạt động marketing địa phương ở tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao kết quả thu hút đầu tư phát triển. | i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án này là công trĩnh khoa học của riêng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học bao gồm Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Đạo và Phó giáo sư Tiến sĩ Vũ Trí Dũng thuộc Khoa marketing Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Các số liệu được sử dụng trong luận án này đều được thu thập từ những nguồn gốc hợp pháp và có trích dẫn rõ ràng. Những tài liệu đặc biệt đều đã được sự đồng ý của tác giả khi trích dẫn và sử dụng trong luận án. Nghiên cứu sinh Phạm Công Toàn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn và biết ơn đến các tổ chức và cá nhân đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành và tiến hành bảo vệ thành công trong ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Khoa học và Công nghệ Chi cục Thống kê Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên Ban Quản lý Khu công nghiệp Sông Công các Doanh nghiệp Công ty cổ phần Núi Pháo Công ty gang thép Thái Nguyên Công ty du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc . đã hợp tác cung cấp thông tin và số liệu liên quan đến đề tài luận án. Đồng thời tôi xin được cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Bắc Ninh Hải Dương Vĩnh Phúc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phố Nối A đã cung cấp thông tin góp ý và tư vấn những thông tin liên quan đến đề tài và giải pháp thực hiện trong luận án. Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu các thầy cô giáo thuộc khoa Marketing Viện Quản lý và Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tạo điều kiện môi trường nghiên cứu thuận lợi cho tôi để hoàn thành luận án. Đặc biệt tôi xin được tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể Giáo sư hướng dẫn khoa học giáo sư tiến sĩ Trần Minh Đạo và phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trí Dũng đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thiện bản luận án này. Tôi cũng xin được cảm ơn Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh -Đại học Thái Nguyên - đã tạo điều kiện về thời gian cho tôi tập trung nghiên cứu hoàn thành luận án. Nhân đây tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn đến gia

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.