tailieunhanh - Con Sấu Cuối Cùng

Một tai hoạ thảm khóc vừa xảy đến cho gia đình ông cai tổng Hy. Hôm ngày cưới vợ của đứa con trai út, đoàn ghe rước dâu bị sấu cản mũi, bà con hai họ kêu la ỏm tỏi. Sấu lặn xuống rồi trồi lên đập đuôi ngay chiếc ghe chở cô dâu, chú rể. Ai nấy trở về bình yên, trừ trường hợp đặc biệt của cô dâu. | Con Sấu Cuối Cùng Sưu Tầm Con Sâu Cuôi Cùng Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 18-October-2012 Một tai hoạ thảm khóc vừa xảy đến cho gia đình ông cai tổng Hy. Hôm ngày cưới vợ của đứa con trai út đoàn ghe rước dâu bị sấu cản mũi bà con hai họ kêu la ỏm tỏi. Sấu lặn xuống rồi trồi lên đập đuôi ngay chiế ghe chở cô dâu chú rể. Ai nấy trở về bình yên trừ trường hợp đặc biệt của cô dâu. Nàng mất dạng sau khi quơ đôi chân ngược lên trời lần cuối cùng đầu và mình đều khuất dưới mặt nước xao động trong miệng sấu. Tôi đến chia buồn với ông cai tổng Hy. Ông nói giọng buồn bã - Nó mất xác. Bây giờ chỉ còn chờ báo thù. Vì chưa biếì rõ tôi hỏi kỹ - Dạ thưa ông ai báo thù - Sấu báo thù cho sấu. Theo tục lệ hồi xửa hồi xưa sấu là loài thú bị đầy mỗi con muốn thành tinh để đầu thai kiế khác cần phải nuốt. chín mươi chín nhon mạng thêm một người nữa là đúng một trăm chẵn. Nhưng mấy thầy câu sấu ở xứ mình quả quyếì rằng họ có thể sửa đổi luật lệ của quỷ thần. Họ sẵn sàng giếì sấu để báo thù cho người chếì với điều kiện phải mướn bằng một số tiền khá cao. - Ông mướn thầy câu sấu nào chưa - Họ đòi giá cao quá dầu bắt được hay không mình phải đặt tền tổ trước khi họ ra tay. Khổ lắm. Họ biếì rằng kẻ bị hùm tha sấu bắt chẳng bao giờ trở về nhà hưởng nhang khói nế u con sấu con cọp sát nhân kia còn sống. Vì muốn cúng kiếng cho con dâu bác dọ hỏi giá cả. sơ sơ trên hai trăm đồng. Còn thêm điều kiện bao nhiêu vòng vàng trong bụng sấu đều thuộc quyền của họ. Cách đây vài bữa lão Năm Hên tới đây hỏi han kỹ lưỡng rồi xin phép bắt con sấu đó không ăn một đồng xu nào hết. - Người đâu mà tử tế quá vậy - Khó hiểu lắm. Ông ta nói rằng muốn bắt một con sấu cuối cùng trước khi giải nghệ. Rồi ông cai tổng Hy nói khẽ - Chắc ông ta biết con dâu tôi. nó mang theo hai chiếc neo đúng hai lượng vàng nên động lòng Trang 1 7 http Con Sấu Cuối Cùng Sưu Tầm tham. Hễ bắt được con sấu. ông ta mổ bụng nó lượm trước hết rồi tri hô sau hoặc chẳng thèm tri hô gì ráo. Như

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.