tailieunhanh - Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần may Hưng Long II

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần may Hưng Long II được trình bày với các nội dung chính: Giới thiệu công tác tổ chức và quản lý của doanh nghiệp, tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá chung và giải pháp hoàn thiện. Để hiểu rõ hơn về nội dung báo cáo tài liệu. | Công ty cổ phần may Hưng Long II là một doanh nghiệp may mặc lớn và được coi là lá cờ đầu của tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình xây dựng và phát triển công ty đã gặp không ít những khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, sự nỗ lực của các phòng ban, sự hăng say lao động của cán bộ công nhân viên công ty đã giúp công ty vượt qua những khó khăn và tận dụng một cách hiệu quả các thuận lợn, để ngày hôm nay là một công ty vững mạnh không những là lá cờ đầu của tỉnh mà còn đang trên đà phát triển của một doanh nghiệp dệt may hàng đầu của Khu vực phía Bắc và của cả nước. Từ khi chuyển đổi cơ cấu công ty đã đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ mới, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất và đặc biệt là công ty chuyển hướng kinh doanh với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ trên thị trường quốc tế và thị trường nội địa. Điều đó cho thấy trong những năm gần đây công ty đã thu được những kết quả hết sức khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng ổn định và phát triển trong cơ chế mới.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.