tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 1 - Bùi Trọng Tùng

Bài 1 giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java. Nội dung bài học này gồm có: Giới thiệu chung về Java, sử dụng trình biên dịch Java và máy ảo Java, các phần tử cơ bản trong Java, toán tử và biểu thức, một số lệnh vào ra cơ bản. . | 17 08 2014 LẬP TRÌNH JAVA Bùi Trọng Tùng Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Viện CNTT - TT Đại học BKHN 1 Về môn học này Mã học phần IT3650 Tên học phần Lập trình Java Khối lượng 3 0-0-6-6 90 tiết thực hành Học phần theo chương trình hợp tác đào tạo giữa trường Đại học BKHN và Tập đoàn Samsung Đánh giá o Điểm quá trình Hoàn thành các bài tập tuần o Điểm thi cuối kỳ Hoàn thành project 20 Điểm quá trình Website http tungbt it3650 Tài liệu tham khảo http javase tutorial 2 1 17 08 2014 Học kỳ 20141 Kế hoạch dự kiến o Tuần 2-9 Lý thuyết Bài tập trên lớp Bài tập tuần o Tuần 12-17 Thực hiện Project o Tuần 18 Trình bày Project trên lớp Thời gian đăng ký project 01-08 12 2014 Quy định chung xem trên website môn học 3 Giảng viên Bùi Trọng Tùng Email tungbt@ Địa chỉ Phòng 801 - Nhà B1 - Đại học BKHN Website http tungbt 4 2 17 08 2014 BÀI 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA Giới thiệu chung về Java Sử dụng trình biên dịch Java và máy ảo Java Các phần tử cơ bản trong Java Toán tử và biểu thức Một số lệnh vào ra cơ bản 5 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ JAVA 6

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.