tailieunhanh - Bài giảng Kỹ năng điều hành và quản lý tập thể - ThS. Trịnh Phước Nguyên

Kỹ năng điều hành và quản lý tập thể là một trong những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống để đảm bảo thành công trong công việc nhất là đối với những bạn hiện đang là người lãnh đạo của một nhóm, tập thể hay một cộng đồng. Và để hiểu rõ và cách thức thực hiện kỹ năng này mời các bạn tham khảo Bài giảng Kỹ năng điều hành và quản lý tập thể do ThS. Trịnh Phước Nguyên biên soạn, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động điều hành và quản lý tập thể chắc hẳn sẽ đem lại cho các bạn nhiều kiến thức bổ ích. | KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ TẬP THỂ Trình bày: ThS. Trịnh Phước Nguyên - Bí thư Đoàn Trường ĐT: ; Email: tpnguyen@ Vị trí vai trò của lãnh đạo tập thể lớp học, chi đoàn Lãnh đạo Chi đoàn, lớp là cánh tay nối dài của Khoa, Đoàn trường Là người bạn của các bạn đoàn viên, sinh viên đề đạt các nguyện vọng, kiến nghị đối với nhà trường. Như vậy, việc điều phối, hỗ trợ hài hòa các mối quan hệ giữa trường, lớp và các thành viên đòi hỏi người cán bộ đoàn phải có bản lĩnh. Sự cần thiết của tư duy lãnh đạo điều hành Có đường lối đúng đắn. Tầm nhìn chiến lược Sự tin cậy , sự bình dị, sự bình tĩnh, rõ ràng và tự chủ Thực hiện công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Có cái tâm của người làm công tác phong trào Lãnh đạo của 1 lớp học Biết cách tổ chức lớp Tổ chức hội họp Có kỹ năng trình bày Có kỹ năng làm việc nhóm Có sự tin cậy Khả năng nắm bắt và truyền đạt thông tin Hòa đồng Các công việc hàng ngày của lãnh đạo lớp Tổ chức triển khai các hoạt động của cấp trên, xây dựng kế hoạch | KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ TẬP THỂ Trình bày: ThS. Trịnh Phước Nguyên - Bí thư Đoàn Trường ĐT: ; Email: tpnguyen@ Vị trí vai trò của lãnh đạo tập thể lớp học, chi đoàn Lãnh đạo Chi đoàn, lớp là cánh tay nối dài của Khoa, Đoàn trường Là người bạn của các bạn đoàn viên, sinh viên đề đạt các nguyện vọng, kiến nghị đối với nhà trường. Như vậy, việc điều phối, hỗ trợ hài hòa các mối quan hệ giữa trường, lớp và các thành viên đòi hỏi người cán bộ đoàn phải có bản lĩnh. Sự cần thiết của tư duy lãnh đạo điều hành Có đường lối đúng đắn. Tầm nhìn chiến lược Sự tin cậy , sự bình dị, sự bình tĩnh, rõ ràng và tự chủ Thực hiện công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Có cái tâm của người làm công tác phong trào Lãnh đạo của 1 lớp học Biết cách tổ chức lớp Tổ chức hội họp Có kỹ năng trình bày Có kỹ năng làm việc nhóm Có sự tin cậy Khả năng nắm bắt và truyền đạt thông tin Hòa đồng Các công việc hàng ngày của lãnh đạo lớp Tổ chức triển khai các hoạt động của cấp trên, xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp Thực hiện các hoạt động Theo dõi,quản lý các thành viên Báo cáo tình hình của lớp Theo dõi thu chi tài chính Minh bạch trong tất cả hoạt động Các bước thiết lập các quy định của lớp có sự tham gia Tham khảo nội quy của trường, của khoa Họp ban cán sự lớp, thống nhất các nội dung, bầu thư ký cuộc họp. Đưa ra những tiêu chí tại cuộc họp lớp Hỏi các thành viên xem có nhất trí không Ghi vào biên bản hoặc nghị quyết của lớp Theo dõi và thực hiện. Danh sách thông tin thành viên trong lớp Cần càng nhiều thông tin càng tốt Chia ra 2 phần: TT cá nhân, TT gia đình Cần phải có: Tên, địa chỉ gửi thư, ĐT, email (của cá nhân và gia đình) Sổ tay ghi chép Nhật ký làm việc Để theo dõi được công việc hàng ngày. Có sự kế thừa nếu thay đổi nhân sự. Chứng minh được các công việc đã làm trong quá khứ. Khai thác và sử dụng Internet trong quản lý điều hành Truyền thông tin nhanh có hiệu quả Có thể lập email chung của lớp hoặc thu thập email của tất cả các thành viên. Thiết lập nhóm trên .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.