tailieunhanh - Tiểu luận: Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Bảo tồn và phát huy những giá trị của “ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” . Một số biện pháp nhằm dung hòa giữa việc khai thác di sàn vào trong du lịch | TTTTTTTTTTTTTTTTTT ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA ĐỊA LÝ_DU LICH ffl BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KỲ KHÔNG GIAN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN GVHD Phạm Thị Thúy Nguyệt Nhóm Góc nhỏ Lớp Địa lý_du lịch k30 tTTTTttTTttttTTttt GIỚI THIỆU Việt Nam là nước có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và đã được thế giới công nhận là di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An quần thể kiến trúc thánh địa Mỹ Sơn . trong đó không thể không kể đến di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng không chỉ trong nước và trên thế giới là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên MỤC LỤC I. Khái quát về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 1. Khái niệm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là gì 2. Nguồn gốc 3. Qúa trình hình thành và phát triển 4. Qúa trình đề nghị và được công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên II. Mô tả đặc trưng di sản 1. Nét đặc trưng về môi trường tự nhiên dân cư và lịch sử 2. Nét đặc trưng về tiếng cồng tiếng chiêng trị về lịch sử và về văn hóa III. Phân tích thực trạng khai thác không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên IV. Bảo tồn và phát huy những giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên V. Một số biện pháp nhằm dung hòa giữa việc khai thác di sàn vào trong du lịch VI. Nhận xét và đánh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.