tailieunhanh - Đề tài: Khảo sát mức độ biến động của các thành phần hoá học trong bã trà và bã cà phê tại thành phố Cần Thơ

Đề tài: Khảo sát mức độ biến động của các thành phần hoá học trong bã trà và bã cà phê tại thành phố Cần Thơ được thực hiện nhằm xác định sự biến động về thành phần hóa học của bã trà và bã cà phê tạo tiền đề cho việc xử lý và bổ sung vào khẩu phần ăn của gia súc. | gg. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC Tự NHIÊN Bộ MÔN HOÁ ô- a- ĐỀ TÀI KHẢO SÁT MỨC Độ BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH PHÀN HOÁ HỌC TRONG BÃ TRÀ VÀ BÃ CÀ PHÊ TẠI THÀNH PHỐ CÀN THƠ CẤN BÔ HƯỚNG DÃN NGUYỄN THỊ DIỆP CHI NGÔ KIM LIÊN SINH VIỂN THƯC HIÊN NGUYỄN THỊ HẠNH HIỀN LỚP HOÁ HỌC K34 MSSV 2082059 Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết quả này là công trình nghiên cứu của chính bản thân tôi. Tất cả các số liệu và kết quả thu được trong thí nghiệm của chúng tôi là hoàn toàn chân thật. Neu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước bộ môn và khoa. Cán bộ hướng dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Diệp Chi Nguyễn Thị Hạnh Hiền ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Cô Nguyễn Thị Diệp Chi - cố vấn học tập lớp Cử Nhân Hoá K34 đã giúp đỡ và quan tâm trong thời gian tôi theo học tại trường. Cô Nguyễn Thị Diệp Chi và Cô Ngô Kim Liên đã tận tình hướng dẫn góp ý cho tôi trong thời gian thực hiện đề tài. Các thầy cô bộ môn Hóa Học - Khoa Khoa học đã dạy dỗ truyền đạt những kiến thức quý báu và bổ ích trong suốt quá trình học tập. Gia đình và cha mẹ đã tạo điều kiện tốt nhất và luôn quan tâm tôi trong suốt quá trình học tập cũng như trong cuộc sống thường ngày. Cuối cùng tôi gởi lời cám ơn đến các bạn cùng lớp Cử nhân Hóa học khóa 34 đã khuyến khích động viên và chia sẽ cùng tôi trong thời gian học tập và thực hiện luận văn. Nguyễn Thị Hạnh Hiền .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.