tailieunhanh - Bài giảng Đại số 7 về Thu thập số liệu thống kê, tần số

Kết thúc bài học các HS sẽ biết về các bảng đơn giản về thu thập số liệu thống kê khi điều tra, hiểu được ý nghĩa các cụm từ "số các giá trị của dấu hiệu" và "số các giá trị khác nhau của dấu hiệu", làm quen với khái niệm tần số của một giá trị. Chúc bạn có tiết học thú vị.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    121    0    21-03-2023
9    144    1    21-03-2023
287    131    0    21-03-2023
4    125    0    21-03-2023
3    149    3    21-03-2023
7    153    2    21-03-2023
56    119    0    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.