tailieunhanh - Tiểu luận: Tiềm năng phát triển du lịch “ Chinatown ” tại Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh

Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đầu mối giao thông quan trọng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA ĐỊA LÝ LỚP K30 ĐỊA LÝ DU LỊCH 3 Tiềm năng phát triển du lịch Chinatown tại Quận 5 TP. Hồ Chí Minh GVHD . PHẠM THỊ THÚY NGUYỆT NHÓM THỰC HIỆN NGUYỄN NGỌC QUẾ CHI NGUYỄN HOÀNG DUY NGUYỄN THỊ NGA LÊ THANH NHƯ VŨ THỊ KIỀU TRANG KEYS 0956080013 0956080026 0956080097 0956080120 0956080194 0 MỤC LỤC MỞ NỘI Chương 1 Giới thiệu chung về China town trên thế giới và Việt Chinatown trên thế Chinatown tại Việt Chương 2 Tiềm năng phát triển du lịch của China town tại quận 5- Thành phố Hồ Chí Vị trí địa Tài nguyên du hóa Người về văn hóa cảnh về văn hóa sản về văn hóa cộng về văn hóa tinh Văn hóa nghệ thuật của người Các Di tích văn hóa - lịch . Chùa Bà Miếu Thiên Hậu .12 Chùa Ông Bổn miếu Nhị Phủ .13 . Miếu Quan Đế chùa Ông Nghĩa An hội quán .15 . Chùa bà Hải Nam Hội quán Quỳnh Phủ .16 . Hội Quán Hà . Lệ Châu Hội quán đền thờ tổ nghề thợ bạc .18 . Đình Minh Hương Gia . Phước An Hội Quán chùa Minh Hương .20 . Hội Quán Ôn Lăng chùa Ôn Lăng Chùa Quan Âm .21 . Lễ Văn hóa ẩm 1 Các công trình kiến trúc Phố Phố chuyên Chương 3 Hiện trạng phát triển du lịch của China town quận 5 thành phố Hồ Chí Hiện trạng chung của Khu phố người Hoa quận 5 Thành phố Hồ Chí Hiện trạng một số điểm tham quan du lịch ở khu phố người Hoa quận 5 Thành phố Hồ Chí Chương 4 Khuyến nghị biện pháp khai thác bảo vệ tài nguyên du lịch và các loại hình du lịch ở khu phố người Hoa quận 5 thành phố Hồ Chí . Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch văn . Tăng cường nguồn vốn đầu tư-hiệu quả đầu tư để phát triển du

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.