tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp gốm áp điện kali natri niobat (KxNa1-x)NbO3 (0 < x < 1)

Nhằm mục đích đưa ra qui trình tổng hợp gốm áp điện KNN có tỉ lệ nguyên tố K/Na nằm trong khoảng từ 1/4 đến 4 sao cho vật liệu thu được có phẩm chất áp điện là tốt nhất bằng hai phương pháp thủy nhiệt và phương pháp sol – gel đều từ nguồn niobi pentaoxit và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng lên sản phẩm thu được, tác giả đề xuất đề tài: “Tổng hợp gốm áp điện kali natri niobat (KxNa1-x)NbO3 (0 < x < 1)”. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN Bùi Duy Hùng TỔNG HỢP GỐM ÁP ĐIỆN KALI NATRI NIOBAT KxNai-x NbOa 0 x 1 CHUYÊN NGÀNH HOÁ VÔ CƠ MÃ SỐ 60 44 01 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN Bùi Duy Hùng TỔNG HỢP GỐM ÁP ĐIỆN KALI NATRI NIOBAT KxNai-x NbOa 0 x 1 CHUYÊN NGÀNH HOÁ VÔ CƠ MÃ SỐ 60 44 01 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN ĐỨC VĂN Hà Nội - 2014 LỜI CẢM ƠN Bản luận văn này được thực hiện tại phòng Vật liệu vô cơ Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với sự tài trợ một phần từ đề tài nghiên cứu cơ bản mã số của quĩ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia NAFOSTED . Với lòng biết ơn sâu sắc tôi chân thành cảm ơn Đức Văn đã giao đề tài luận văn và nhiệt tình giúp đỡ chỉ bảo cho tôi những kiến thức quý báu trong quá trình nghiên cứu và làm thực nghiệm. Đồng thời Tôi xin chân thành cảm ơn các nghiên cứu viên cán bộ phòng Vật liệu Vô cơ Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình làm thực nghiệm và đánh giá các kết quả thực nghiệm. Tôi xin cảm ơn các thầy cô cán bộ nhân viên các bạn học viên sinh viên bộ môn Hóa Vô cơ và Khoa Hóa học Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và làm luận văn thạc sĩ. Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày tháng năm 2014 Kí tên Bùi Duy .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.