tailieunhanh - Gần 20.000 ha rừng tràm U Minh kiệt nước

Chiều 18-3, theo các đơn vị trực chiến phòng chống cháy rừng (PCCR) tràm U Minh Hạ (Cà Mau), hiện cánh rừng này đã có gần ha rừng tràm kiệt nước. | Gân ha rừng tràm U Minh kiệt nước Nguồn Chiều 18-3 theo các đơn vị trực chiến phòng chống cháy rừng PCCR tràm U Minh Hạ Cà Mau hiện cánh rừng này đã có gân ha rừng tràm kiệt nước. Ông Nguyễn Văn Thế Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ cho biết trên toàn bộ lâm phần diện tích có rừng thuộc Vườn quốc gia U Minh hạ đã khô nước trong đó có trên báo động cháy cấp IV - cấp cực kỳ nguy hiểm. Còn theo ông Trần Thanh Sử Giám đốc Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ huyện U Minh Cà Mau đã có hơn ha diện tích có rừng bị khô nước trong đó có khoảng báo động cháy cấp IV cấp V. Công tác PCCR khu vực U Minh Hạ hiện đã được tăng cường ở khả năng cao nhất. Ngoài gần lực lượng đang trực tiếp tham gia các mặt công tác phòng chống cháy rừng các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã chuẩn bị một lực lượng dự phòng lên đến vài ngàn người để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.