tailieunhanh - Đề kiểm tra HK2 Toán 10 (2012-2013) - THPT Nguyễn Văn Linh - Đề 01 (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Nguyễn Văn Linh - Đề 01 sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NGUYỂN VĂN LINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10 NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn Toán. Chương trình chuân Thời gian làm bài 90 phút Không kể thời gian phát chép đề Đề số 01 Câu 1 3 0điểm Giải các bất phương trình sau 3x2-8x- 13 a. -X 3 x2 - 7x 10 0 b. -1 3x 5 Câu 2 4 0điểm 2 3a a. Cho cosa - với Tĩ a - . Tính sina tana cota. 3 2 b. Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào X A 2 cot X 1 ---------1--------- tan X -1 cot X -1 Câu 3 2 0điểm . Cho A 1 4 B 3 -1 C -4 2 . a. Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm B và C. b. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua A và song song với đường thẳng A X 1 t . R y 2-3tt e R. Câu 4 1 0điểm . Viết được phương trình đường tròn C có tâm I 2 -3 và tiếp xúc với đường thẳng d có phương trình 2x - 5 y 2 0 -------------Hết------------- SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NGUYỂN VĂN LINH ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II. LỚP 10 NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn Toán. Chương trình chuân ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Đề số 01 Câu 1 Đặt f x -x 3 x2 - 7x 10 Bảng xét dấu X I-X 2 3 5 -3P -X -3 - 1 - 0-1 - xz-7x-10 - 0 - 1-0 - X - 0 - 0 - 0 - 1 5đ Vậy bất phương trình có tập nghiệm T -ro 2 u 3 5 0 5đ b Ta có 3x2-8x -13 s -1 3xx - 8x-13 1 3x 5 s 0 3x - 5x - 8 s 0 1 3x 5 3x 5 3x 5 0 25đ x - X -5 3 -1 8 3 X 0 5đ 3x2 - 5x - 8 0 - 0 3x 5 - 0 VT 1 - 0 - 0 Vậy nghiệm của bất phương trình là T -ro -5 3 u -1 8 3 0 25đ Câu 2 a. HƯỚNG DẪN CHÂM VÀ ĐÁP ÁN Biểu Điểm Ta có cos2 a sin2 a 1 sin2 a 1 - cos2 a 1 -4 5 9 9 . . . 75 sin a 3 3 M 75 Vì TĨ a nên sina 0 sina 2 3 . . sin a Vậy tana cos a _ -75 3 _ 75 -2 3 2 x 1 cot a tana _ 1 _ 2 _275 75 2 75 5 b. HƯỚNG DÃN CHÂM VÀ ĐÁP ÁN Biểu Điểm . 2 cot x 1 A 1 - 1 cot x-1 cot x 2cot x cot x 1 1 1 _ cot x cot x -1 -2cot x cot x 1 1 cot x -1 cot x -1 1 - cot x 1 cot x -1 Câu 3 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM a Ta có BC -7 3 là VTCP của d. Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua B 3 -1 và VTCP u -7 3 có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN