tailieunhanh - Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Trần Sơn Hải

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức máy tính" trình bày các kiến thức cơ bản giúp sinh viên hiểu được cấu tạo và cách thức hoạt động (ở mức vi trình) của một máy tính cơ bản. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | Chương 7 - Tổ chức máy tính Mục tiêu Hiểu cấu tạo và cách thức hoạt động ở mức vi trình của một máy tính cơ bản 11 22 08 Trường ĐHSP TPHCM 3 . Mã Lệnh Mã lệnh là nhóm bit ra lệnh cho máy tính thực hiện một tác vụ nào đó Mã lệnh gồm nhiều phần Mã tác vụ địa chỉ bộ nhớ các bit chỉ thị khác. 11 22 08 Trường ĐHSP TPHCM 4 Tổ chức chương trình 15 12 11 0 Mã tác vụ Địa chỉ tác tố Chương trình mã lệnh AC accumulator 4096 từ Dữ liệu ------------------------------ 11 22 08 16 bit Trường ĐHSP TPHCM