tailieunhanh - Thông báo 102/TB-UBND năm 2013

Thông báo 102/TB-UBND năm 2013 kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp nghe báo cáo về thiết kế đô thị quanh hồ Xuân Hương và quy hoạch vườn hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 3). | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số 102 TB-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng ngày 05 tháng 09 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN TIẾN - CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI BUỔI HỌP NGHE BÁO CÁO VỀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ QUANH HỒ XUÂN HƯƠNG VÀ QUY HOẠCH VƯỜN HOA THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT GIAI ĐOẠN 3 Ngày 27 tháng 8 năm 2013 đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp nghe báo cáo về thiết kế đô thị quanh hồ Xuân Hương và quy hoạch vườn hoa thành phố Đà Lạt giai đoạn 3 . Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở Xây dựng Kế hoạch và Đầu tư Văn hóa Thể thao và Du lịch Giao thông Vận tải Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo về thiết kế đô thị quanh hồ Xuân Hương và Vườn hoa thành phố Đà Lạt giai đoạn 3 và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự họp đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận như sau UBND tỉnh hoan nghênh UBND thành phố Đà Lạt và đơn vị tư vấn đã có những cố gắng trong nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế đô thị quanh hồ Xuân Hương và quy hoạch vườn hoa thành phố Đà Lạt các ý kiến góp ý của các ngành đơn vị tham dự tại cuộc họp là chuyên sâu đề nghị UBND thành phố Đà Lạt chủ đầu tư và đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu hoàn chỉnh đồ án. Cụ thể như sau I. Đối với đồ án thiết kế đô thị quanh hồ Xuân Hương Hồ Xuân Hương là khu di tích thắng cảnh cấp quốc gia việc quy hoạch và thiết kế đô thị để nhằm mục đích tôn tạo giữ gìn và phát huy di tích danh lam thắng cảnh hình thành khu vực đi bộ hấp dẫn và thu hút du khách. UBND tỉnh thống nhất một số giải pháp đề xuất về thiết kế đô thị khu vực quanh hồ Xuân Hương như sau 1. Phương án thiết kế chiếu sáng đường phố nghệ thuật dọc tuyến đi bộ chiếu sáng mặt hồ và các công trình biểu tượng điểm nhấn kiến trúc các cột điện cột đèn chiếu sáng không đặt vấn đề treo giỏ hoa thay vào đó nghiên cứu một phần dành cho quảng cáo . 2. Thống nhất bố trí hệ thống cây xanh vườn hoa và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN