tailieunhanh - Thực trạng thị trường tín dụng Việt Nam 2011-2012

Ngân hàng thương mại đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) của nền kinh tế được lưu thông và góp phần bôi trơn cho hoạt động của một nền kinh tế. Tín dụng là hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 80%) và là nghiệp vụ tạo ra khoảng 90% trong tổng lợi nhuận của ngân hàng | Thực trạng thị trường tín dụng Việt Nam 2011 - 2012 GVHD: NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY THỰC HIỆN: NHÓM 1 Danh sách nhóm Trần Thị Mỹ Trang (Nhóm trưởng) Hồ Thị Mỹ Linh Lê Thị Thương Giang Cao Xuân Đạt Nguyễn Thị Thanh Tùng Nguyễn Thị Hồng Gấm Nguyễn Hồ Minh Xuyến Nguyễn Khánh Trang Nguyễn Thị Hường Võ Thị Bích Vân Nội dung chính Thực trạng thị trường tín dụng Việt Nam 2011 -2012 2 Nguyên nhân 3 Giải pháp 4 Kết luận 5 Lời mở đầu 1 Lời mở đầu Ngân hàng thương mại đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) của nền kinh tế được lưu thông và góp phần bôi trơn cho hoạt động của một nền kinh tế. Tín dụng là hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 80%) và là nghiệp vụ tạo ra khoảng 90% trong tổng lợi nhuận của ngân hàng Đánh giá đúng thực trạng tín dụng tìm ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế . | Thực trạng thị trường tín dụng Việt Nam 2011 - 2012 GVHD: NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY THỰC HIỆN: NHÓM 1 Danh sách nhóm Trần Thị Mỹ Trang (Nhóm trưởng) Hồ Thị Mỹ Linh Lê Thị Thương Giang Cao Xuân Đạt Nguyễn Thị Thanh Tùng Nguyễn Thị Hồng Gấm Nguyễn Hồ Minh Xuyến Nguyễn Khánh Trang Nguyễn Thị Hường Võ Thị Bích Vân Nội dung chính Thực trạng thị trường tín dụng Việt Nam 2011 -2012 2 Nguyên nhân 3 Giải pháp 4 Kết luận 5 Lời mở đầu 1 Lời mở đầu Ngân hàng thương mại đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) của nền kinh tế được lưu thông và góp phần bôi trơn cho hoạt động của một nền kinh tế. Tín dụng là hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 80%) và là nghiệp vụ tạo ra khoảng 90% trong tổng lợi nhuận của ngân hàng Đánh giá đúng thực trạng tín dụng tìm ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung Trần Thị Mỹ Trang I. Thực trạng thị trường tín dụng Việt Nam 2011 - 2012 Khái niệm về tín dụng và tín dụng ngân hàng Tín dụng là khái niệm thể hiện mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này, người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định. Người đi vay có nghĩa vụ trả số tiền hoặc giá trị hàng hoá đã vay khi đến hạn trả nợ có kèm hoặc không kèm theo một khoản lãi. Trần Thị Mỹ Trang 1. Khái niệm về tín dụng và tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước. I. Thực trạng thị trường tín dụng Việt Nam 2011 - 2012 Trần Thị Mỹ Trang Với chính sách “thắt lưng buộc bụng”, hệ thống ngân hàng đã kiềm chế được tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức thấp chưa từng có trong suốt những năm qua (khoảng 12 - 13%) lạm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    248    2    20-04-2024
46    186    0    20-04-2024
75    136    0    20-04-2024
8    105    0    20-04-2024
11    149    1    20-04-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.