tailieunhanh - Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Trần Sơn Hải

Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 6: Vi tác vụ" trình bày các kiến thức giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa của “ngôn ngữ” vi tác vụ, hiểu cấu trúc của ALU (mạch số học và mạch luận lý, mạch dịch tổ hợp). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | Chương 6 - Vi tác vụ 11 12 08 Trường ĐHSP TPHCM 1 Mục tiêu Hiểu ý nghĩa của ngôn ngữ vi tác vụ Hiểu cấu trúc của ALU mạch số học mạch luận lý mạch dịch tổ hợp 11 12 08 2 . Vi tác vụ thanh ghi Vi tác vụ là các tác vụ hay công việc xử lý dữ liệu thực hiện trên các thanh ghi Có 4 loại vi tác vụ chính 1. Vi tác vụ ghi chuyển thông tin nhị phân 2. Vi tác vụ số học 3. Vi tác vụ luận lý 4. Vi tác vụ dịch 11 12 08

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.